Annals de Medicina
EDITORIAL

DEMCAT, un projecte viu.

Xavier Bonfill

Director

Annals de Medicina

ANNALS DE MEDICINA: VOLUM 100, NÚMERO 1, gener / febrer / març 2017

Acabem amb aquest número la publicació de les iniciatives seleccionades que foren presentades a la 5a Jornada del Pla de salut de Catalunya, celebrada al desembre de 2015. En trobareu quatre, estretament vinculades a la feina i a les responsabilitats del personal d’infermeria: l’hospital sense dolor; passar més temps al costat del malalt; estandardització de la ronda d’atenció d’infermeria; i, part hospitalari amb mínim ingrés.

A Roda contínua... la sèrie sobre Seguretat del pacient ens actualitza sobre el sistema de notificació d’incidents implantat pel Departament de Salut i ens presenta els resultats disponibles.

A Proves i evidències, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), ambdós organismes públics del Departament de Salut, ens detallen els projectes que han dut a terme emprant la metodologia qualitativa.

A Sense amnèsia, els autors de l’Eponímia ens il·lustren sobre els gèneres Condalia, mentre que a Clàssics... els seus responsables han triat l’article de B. Martin sobre els científics dissidents i les dificultats per aconseguir que les seves idees tinguin l’impacte pretès i alhora garantir la seva supervivència professional.

A De llibre hi tenim l’article que hem destacat més en aquest número. Es tracta de l’actualització del projecte DEMCAT impulsat al voltant del Diccionari enciclopèdic de medicina. Tal com hem publicat en anteriors ocasions1-4, el DEMCAT és un projecte de país, per una banda a cavall entre la resistència lingüística mantinguda durant dècades per un encomiable grapat de sacrificats companys i, per l’altra, pel repte d’adaptar-se a un marc polític, tecnològic i social molt complex. Impulsar la normalització del català passa ineludiblement per fer-ho a tots els àmbits d’activitat social i pocs són tan estratègics com l’atenció sanitària i la recerca. Per això, el DEMCAT és un projecte que va molt més enllà d’un diccionari i que per ser tan efectiu com necessitem requereix de l’ajut ferm i constant de les institucions públiques, del mecenatge privat i de la implicació personal. Està clar que no els faltarà el suport que puguem oferir des dels Annals de Medicina, i més quan amb aquest número encetem el volum 100 de la revista després de 110 anys des de la seva creació: faltaríem a la seva pròpia raó d’ésser.

Per últim, en la mateixa secció, Xavier Demestre presenta el llibre “L’atenció pediàtrica a Catalunya”, amb motiu dels 90 anys de la Societat Catalana de Pediatria. Un aniversari i una de les societats més actives de l’Acadèmia que mereixien amb escreix la perspectiva d’aquesta recopilació.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
  1. Ramis J, Foz M, Julià MA. La història del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Annals de Medicina. 2012;95(3):138-44. Consultable a:  http://www.academia.cat/files/499-171-FITXER/dellibre.pdf. Accés el 26 de setembre de 2016.
  2. Ramis O, Viñas O, Vàzquez L, Julià MA, Bosch F, Porta M, et al. DEMCAT: un projecte de renovació i continuïtat per al Diccionari enciclopèdic de medicina. Annals de Medicina. 2016;99:45-8. Consultable a:  http://www.demcat.cat/wp-content/uploads/2016/01/de_llibre.pdf. Accés el 26 de setembre de 2016.
  3. Bonfill X. Una corona d’èxits (1). Annals de Medicina. 2012;95:97. Consultable a: http://www.academia.cat/files/499-160-FITXER/editorial.pdf. Accés el 26 de setembre de 2016.
  4. Bonfill X. La Llei d’Ordenació Sanitària, revisitada. Annals de Medicina. 2016;99:1. Consultable a: http://www.academia.cat/files/499-352-FITXER/editorial.pdf. Accés el 26 de setembre de 2016.
Correspondència

Dr. Xavier Bonfill

Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

C/ Sant Antoni M. Claret, 167

08025 Barcelona

Tel. 935 537 810

Fax 935 537 809

Adreça electrònica: xbonfill@santpau.cat