Annals de Medicina
DE LLIBRE

L'atenció pediàtrica a Catalunya. 90 anys de la Societat Catalana de Pediatria.

Comentari de Xavier Demestre

ANNALS DE MEDICINA: VOLUM 100, NÚMERO 1, gener / febrer / març 2017

El juny de 2016 es va presentar, a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, el llibre L’atenció pediàtrica a Catalunya. 90 anys de la Societat Catalana de Pediatria.

Aquest llibre, encàrrec del Dr. Ferran Moraga-Llop, president de la Societat, és un relat dels esdeveniments més rellevants dels passats vint-i-quatre anys en l’atenció a la infància des de la perspectiva de la Societat Catalana de Pediatria. Vol ser el testimoni dels canvis en tots els àmbits que envolten la població infantil i juvenil, les seves famílies, els educadors i el món sanitari. Pretén ser la continuació d’un il·lustre precedent, el llibre Metges de nens. Cent anys de pediatria a Catalunya dels doctors Oriol Casassas i Joaquim Ramis.

L’edició, dirigida per Xavier Demestre, ha comptat amb un consell editorial format per Josep M. Bosch Banyeras, Josep Bras Marquillas, Enric Mauri Clua i Joaquim Ramis Coris. En la seva redacció hi ha participat prop d’un centenar de coautors: pediatres, infermeres, sociòlegs, educadors, psicòlegs. Hi ha capítols amb diversos formats i entrevistes, a fi de fer més proper el propòsit final del llibre que no és altre que donar fe de les innovacions tecnològiques, de recerca i d’organització sanitària, a més de la repercussió dels canvis socials i econòmics en l’atenció pediàtrica.

Al llarg de 450 pàgines i 17 grans capítols temàtics, s’ha fet arribar l’opinió de personatges il·lustres arrelats a la Societat: expresidents, exsecretaris, secretaria administrativa i directors de la revista Pediatria Catalana, catedràtics, caps de servei i responsables de programes específics. S’ha donat veu a les infermeres, amb els importants i transcendents nous rols en l’atenció a la infància. Els psicòlegs, els sociòlegs i els educadors han parlat dels canvis socials, familiars i econòmics que han influït en l’entorn dels nens i els adolescents.

Hi ha un extens capítol sobre les activitats de la Societat, a través de la visió àmplia i detallada dels que han estat els seus secretaris en aquest període. Ells també han donat fe de la seva visió de 360 graus de la Societat.

Es podria concloure, a partir de la majoria d’opinions, que el més destacat en aquests 24 anys ha estat el desenvolupament de l’atenció primària, dels hospitals de comarques i de les especialitats pediàtriques. Tots aquests aspectes s’analitzen en profunditat en diferents capítols. No cal dir que no s’han oblidat els grans hospitals de referència a Catalunya, amb el progrés que han significat els seus esforços assistencials i de recerca. També hi han participat els responsables de centres privats d’atenció pediàtrica, conscients del seu pes en la xarxa sanitària. La cirurgia pediàtrica, que forma part de la Societat des de la seva fundació, amb membres destacats en totes les juntes de govern i il·lustres presidents, té el seu capítol dedicat als avenços en aquesta especialitat. Tampoc s’ha oblidat alguns dels companys que han hagut de marxar a l’estranger, que expliquen les seves experiències, anhels i enyorança.

En fi, un exercici de memòria col·lectiva per assolir l’objectiu desitjat: fer perdurable la història de l’atenció pediàtrica a Catalunya.

Correspondència

Xavier Demestre

Societat Catalana de Pediatria

C/ Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Tel. 932 030 312

Adreça electrònica: 6813xdg@comb.cat