Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Cap de Documentació Clínica - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Publicació: 03/10/2018
Referència: 6035
Descripció:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/A: CAP DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

Funcions: · Garantir el tractament i anàlisi de la informació assistencial, així com una correcta codificació clínica per facilitar a l’organització l’avaluació dels processos assistencials, d’acord amb el pla de gestió de la informació de l’hospital.

Requisits: · Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. · Experiència en CIM-10-MC/SCP i CIM-9-MC. · Experiència en gestió de registres hospitalaris i sistemes de classificació de pacients. · Experiència en validar, analitzar i interpretar la informació assistencial. · Coneixement en maneig de base de dades i eines ofimàtiques Es valorarà: · Formació en gestió hospitalària. · Experiència en gestió d’equips · Competències professionals: Adaptació al canvi;Integritat; Alineament estratègic; Compromís amb l’organització; Comunicació i relacions; Iniciativa; Innovació;gestió de recursos; lideratge i direcció de persones.

Altres requeriments: · El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

S’ofereix: · Subgrup professional: En funció titulació aportada. · Ubicació: Documentació clínica · Contractació indefinida · Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital · Jornada anual a temps complert.

Documentació i termini de presentació: Els interessats hauran d’adreçar al Departament de Recursos Humans de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, c/ Sant Antoni M. Claret, 167, 08025 Barcelona, la següent documentació, indicant la referència (2018-168): · Escrit sol·licitant participar en el procés de selecció (per duplicat) · Historial professional actualitzat · Fotografia actual tipus carnet

A requeriment de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els/les candidats/es hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits esmentats al currículum. La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau podrà declarar deserta aquesta convocatòria si, segons el seu criteri, el/la candidat/a no reuneix les condicions que la Institució estima necessàries per ser seleccionat. La interpretació dels requisits i la seva exigència a els/les candidats/es, així com la valoració de mèrits i competències, serà facultat exclusiva de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Un mes després de finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els candidats que no hagin rebut cap notificació expressa en relació a la convocatòria, podran considerar desestimades les seves candidatures. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades lliurades de caràcter personal són susceptibles de tractament automatitzat i que s’integraran en un fitxer titularitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb la finalitat de gestionar el procés de selecció objecte d’aquesta convocatòria i informar de futures ofertes laborals. Els destinataris d’aquestes dades seran el Departament de Recursos Humans propi o aliè, que a l’efecte sigui contractat. El/la candidat/a té la possibilitat de exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord a la legalitat vigent.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 26 d’octubre de 2018 a les 14 hores.

Barcelona, 27 de setembre de 2018