Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Convocatòria d'Un/a Director/a de Servei de Bioquímica
Publicació: 18/10/2016
Referència: 3618
Descripció:

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/A:

 

DIRECTOR/A DEL SERVEI DE BIOQUÍMICA

 

Es requereix:

 • Títol de Llicenciat en Medicina, Biologia, Farmàcia o Química
 • Títol d’especialista en Bioquímica clínica o Anàlisis clíniques
 • Experiència mínima de deu anys en l’exercici de l’especialitat
 • Experiència mínima de dos anys en un càrrec de gestió relacionat amb l’especialitat

 

Aspectes a valorar:

 • Coneixement i experiència en organització i gestió de laboratoris assistencials de gran volum de mostres
 • Experiència i activitat en recerca
 • Experiència docent universitària
 • Formació específica en gestió sanitària
 • Títol de doctor
 • Competències: visió global i del sector; orientació a l’assoliment; gestió de recursos; planificació i organització; lideratge i direcció de persones; flexibilitat i adaptabilitat; impacte i influència.

 

Altres requisits:

 • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
 • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

 

 S’ofereix:

 • Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional
 • Contractació indefinida en jornada anual a temps complet
 • Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu
 • L’encàrrec com a Director/a és per 4 anys, amb renovació vinculada a un procés d’avaluació quadriennal

 

Documentació i termini de presentació:

Els interessats hauran d’adreçar a la Direcció de Recursos Humans de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, c/ Sant Antoni M. Claret, 167, 08025 Barcelona, la següent documentació, indicant la referència (2016-138):

 • Escrit sol·licitant participar en el procés de selecció
 • Historial professional adjuntant fotocòpia dels títols. Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats
 • Memòria explicativa sobre l’organització i el funcionament del Servei segons model adjunt  

 

A requeriment de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els/les candidats/es hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits esmentats al currículum. La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau podrà declarar deserta aquesta convocatòria si, segons el seu criteri, el/la candidat/a no reuneix les condicions que la Institució estima necessàries per ser seleccionat. La interpretació dels requisits i la seva exigència a els/les candidats/es, així com la valoració de mèrits, competències i possibilitat d’avaluació externa, serà facultat exclusiva de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Un mes després de finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els candidats que no hagin rebut cap notificació expressa en relació a la convocatòria, podran considerar desestimades les seves candidatures.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades lliurades de caràcter personal són susceptibles de tractament automatitzat i que s’integraran en un fitxer titularitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb la finalitat de gestionar el procés de selecció objecte d’aquesta convocatòria i informar de futures ofertes laborals. Els destinataris d’aquestes dades seran el Departament de Recursos Humans propi o aliè, que a l’efecte sigui contractat. El/la candidat/a té la possibilitat de exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord a la legalitat vigent.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de novembre de 2016 a les 14 hores.

 

 

Barcelona, 5 d’octubre de 2016.