Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia 
IX Jornada Prevenció i Tractament del Càncer Cutani

Dijous 9 de maig de 2019 |8:30h | Espai Pujades 350 Districte 22@ - Barcelona

09-05-2019 | 08:30 - 19:00 | Espai Pujades 350 | Espai Pujades 350 (Barcelona)

08:30 - 09:00 Registre i recollida de la documentació

09:00 - 09:10 Obertura de la Jornada

09:10 - 10:40 Mòdul 1: Càncer cutani no melanoma

1. Nous sistemes classificació de les queratosis actíniques i el camp de cancerització

2. Utilitat de l’ecografia en la planificació prequirúrgica del CCNM

3. Reparació quirúrgica de defectes de la galta

4. Indicacions de la radioteràpia adjuvant en CCNM

5. Novetats en mecanismes mol·leculars amb valor pronòstic en el carcinoma escatós cutani.

6. Paper del Dermatòleg en el tractament sistèmic del CCNM: actor principal o espectador

7. Discussió

10:40 - 11:10 Descans - Cafè

11:10 - 12:20 Mòdul 2: Altres tumors cutanis no melanoma

1. Diagnòstic i maneig de la Malaltia de Paget extramamària

2. Càncers cutanis com a signe de presentació de síndromes sistèmics

3. Sarcoma de Kaposi localitzat, maneig terapèutic

4. Actualització en Limfomes cutanis

5. Discussió

12:20 - 13:45 Mòdul 3: Comitè de tumors cutanis. Quins dubtes ens generen els nostres pacients amb càncer cutani? Casos en format presentació i discussió per experts

Cas 1: Carcinoma escatós d’alt risc en pacient trasplantat

Cas 2: Angiosarcoma cutani

Cas 3: Carcinoma de cèl·lules de Merkel

Cas 4: Micosi Fungoide que no respon a corticoids tòpics ni fototeràpia

Cas 5: LMM facial: cirurgia amb ampliació de marges vs Mohs diferit

Cas 6: Melanoma de mucosa

Preguntes

13:45 - 15:00 Dinar

15:00 - 16:00 Mòdul 4: Comunicacions lliures CCNM

16:00 - 17:30 Mòdul 5: Nevus i melanoma

1. Classificació WHO de lesions melanocítiques

2. Epidemiologia del melanoma a Catalunya (presentació de les dades de la xarxa de melanoma dels anys 2008-2016)

3. Com podem millorar el diagnòstic precoç del melanoma: Cribratge poblacional? Teledermatologia?

4. Seleccionar els pacients per seguiment digital: com evitar que les nostres agendes se saturin

5. Què fer i què no fer davant el diagnòstic de melanoma

6. Adjuvància del melanoma: què donar i a quins pacients?

7. Discussió

17:30 - 18:00 Descans – Cafè

18:00 - 19:00 Mòdul 6: Comunicacions lliures Nevus i Melanoma