Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació 
XXIX Jornades de la SCMFiR

Divendres, 26 d'abril de 2019| 09:00| Hospital de la Vall d'Hebron

26-04-2019 | 08:00 - 18:00 | Sala d’Actes Planta 10 Hospital de la Vall d’Hebron | Passeig Vall d’Hebron (Barcelona)

08:00 - 09:00 Entrega documentació

09:00 - 09:05 Inauguració

Presentador/a: Dr. Miguel Ángel González Viejo  

President de la SCMFiR

09:05 - 09:20 Introducció: Mielopatía cervical abordatge des de la Medicina de Rehabilitació

Ponent: Dra. Mercè Avellanet Viladomat  

Servei de Medicina Física i Rehabilitació. Hospital Nostra Sra. Meritxell. Andorra

09:20 - 09:40 Epidemiologia. Història Natural

Ponent: Dr. Xurxo Segura Navarro  

ULM del Servei de Medicina Física i Rehabilitació Vall d'Hebron Hospitals. Barcelona

09:40 - 10:10 Valoració Clínica

Ponent: Dra. Lluïsa Montesinos Magraner  

ULM del Servei de Medicina Física i Rehabilitació Vall d'Hebron Hospitals. Barcelona

10:10 - 10:30 Valoració Funcional

Ponent: Dr. Alex Pasarín Martínez  

Servei de Medicina Física i Rehabilitació. Hospital Sant Rafael. Barcelona

10:30 - 10:50 Pausa Cafè

10:50 - 11:10 Què aporten les proves d'imatge en el diagnòstic i seguiment

Ponent: Dr. Juan Carles Tortajada Bustelo  

Neuroradiologia IDI Vall d'Hebron Hospitals. Barcelona

11:10 - 11:30 Estudis neurofisiològics i el seu valor en el pronòstic

Ponent: Dr. José Luis Seoane Reboredo  

Servei Neurofisiologia Vall d'Hebron Hospitals. Barcelona

11:30 - 11:50 Bufeta neurògena. Influència de les condicions prèvies. Abordatge des de la rehabilitació

Ponent: Dra. Geòrgia Romero Cullerés  

Servei de Medicina Física i Rehabilitació. Hospital Universitari Fundació Althaia. Manresa

11:50 - 12:10 Intestí neurogen. Abordatge des de la rehabilitació

Ponent: Dr. Miguel Ángel González Viejo  

VHIR. Barcelona

12:10 - 12:30 Abordatge quirúrgic, quan i de quina manera

Ponent: Dr. Manuel Ramírez Valencia  

Unitat COT Raquis Vall d'Hebron Hospitals. Barcelona

12:30 - 12:50 Rehabilitació pre i postquirúrgica

Ponent: Dra. Marta Tejero Sánchez  

Parc de Salut Mar. Barcelona

12:50 - 13:10 Discussió

13:10 - 14:30 Sessió Anual de la SCMFiR

14:30 - 15:30 Dinar

15:30 - 17:30 Tallers

Taller 1: Proves funcionals urològiques a la mielopatia cervical

Ponent: Dra. Marta Allué López

Servei Urología. Unitat de Neurourologia Vall d'Hebron Hospitals. Barcelona

Taller 2: Estudis biomecànics a la mielopatia cervical

Ponent: Dr. Alex Pasarín Martínez

Servei de Medicina Física i Rehabilitació. Hospital Sant Rafael. Barcelona