Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia 
25è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Dies 07 i 08 de novembre de 2019

07-11-2019 | Auditori

08:00 - 20:00 Experiències de bones pràctiques d'atenció a les persones amb demència

09:30 - 10:30 Fragilitat: de la capacitat intrínseca a la capacitat pronòstica

11:30 - 12:00 Cafè

12:00 - 12:20 Inauguració

12:20 - 13:00 The future of caring for older persons is inter-professional

13:00 - 14:00 Simpòsium patrocinat

14:00 - 15:30 Dinar

15:30 - 16:30 Persones grans multimorbiditat i polifarmàcia. Ho fem bé?

16:30 - 17:15 Simpòsium proposat pels socis

17:15 - 18:30 Millors comunicacions en geriatria

07-11-2019 | Sala 2

13:00 - 14:00 Simpòsium patrocinat

07-11-2019 | Sala 10

13:00 - 14:00 Simpòsium patrocinat

15:30 - 16:30 Experiències col·laboratives en el maneig de ferides cròniques

16:30 - 18:00 Habitatge, persones grans i serveis

08-11-2019 | Auditori

08:00 - 20:00 Simpòsium patrocinat

09:00 - 09:30 Musicoteràpia: des de la evidència a la implementació

09:30 - 10:15 Assemblea de la SCGiG

10:15 - 11:00 Key-note: Educació i formació en Geriatria: una mirada al futur des del món

11:00 - 11:30 Cafè

11:30 - 12:30 Estat i futur de la formació en Geriatria: una mirada al futur des del món

12:30 - 13:15 Innovacions en docència: obrim la ment!

13:15 - 14:00 Simpòsium patrocinat

14:00 - 15:30 Dinar

15:30 - 16:45 Grups de Treball de la SCGiG. Experiències col·laboratives: estat actual i línies de futur

16:45 - 17:30 25 anys de congressos en la Geriatria i Gerontologia catalana: sumant en el temps

16:45 - 17:30 Lliurament de premis i Beca Vicenç Mercadé

08-11-2019 | Sala 1

12:30 - 13:15 Experiències en atenció geriàtrica urgent: barreres i facilitadors

08-11-2019 | Sala 2

13:15 - 14:00 Simpòsium patrocinat

08-11-2019 | Sala 3

13:15 - 14:00 Simpòsium patrocinat

08-11-2019 | Sala 8

13:15 - 14:00 Simpòsium patrocinat

15:30 - 16:45 Vulnerabilitat social en persones grans