Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Trasplantament 
4t Workshop : desenvolupament d'un model sectorial de coordinació de trasplantament a la Regió Sanitària de Girona a partir dels serveis d' urgències i emergències

Dijous, 20 de febrer de 2020 |

20-02-2020 | 07:00 - 20:00 | Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona | Pic de Peguera 15 (la Creueta) - (17003 Girona)

08:30 - 09:00 Registre i lliurament de la Documentació

09:00 - 09:30 Inauguració

09:30 - 10:15 Model organitzatiu Espanyol per a la obtenció d'òrgans i teixits

10:15 - 11:45 Taula rodona 1: DONACIÓ EN MORT ENCEFÁLICA. COM FEM POSSIBLE EL MODEL SECTORIAL AMB LA NOSTRA ESTRUCTURA?

Detecció a Urgències (15')

Detecció a Urgències Hospital Comarcal (15')

Cures intensives adreçades a la donació (CIOD) (15')

Criteris de mal pronòstic neurològic. Com sé a quin pacient és adequat incloure en CIOD? (15')

El paper del coordinador de trasplantament (15')

11:45 - 12:15 Pausa-Cafè

12:15 - 14:00 Taula rodona 2: DONANTS DE TEIXITS A LA RSG . SITUACIÓ ACTUAL

Resum de l'activitat dels Programes de donació de teixit corneal (20')

Creació xarxa de donació multi teixit als hospitals de la RSG (20')

Propostes de futur: Com creixem ? // Debat Amb la Primària : proposta Palamós

Propostes de futur: Com creixem ? Debat // Ja fem còrnies , volem fer MTX : proposta Figueres

14:00 - 15:00 Dinar

15:00 - 15:45 Comunicació de males notícies Puc plantejar la donació a Urgències ? Como faig una entrevista prèvia?

15:45 - 18:45 Tallers simultanis

Discussió de casos pràctics I

Discussió de casos pràctics II

Rol play (entrevista de donació / entrevista prèvia)

18:45 - 19:00 Clausura