Imprimir
imatge entitat
Societat Catalanobalear de Medicina Interna 
XVIII Congrés Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Dijous, 10 de maig i divendres, 11 de maig de 2018

10-05-2018 | 08:00 - 20:00 | Espai Pujades | Carrer de Pujades, 350 ( 08019 Barcelona)

08:30 - 09:00 Registre i lliurament de la documentació

09:00 - 13:30 Taller 1: Ventilació mecànica no invasiva i oxigenoteràpia d’alt flux

2 sessions: 9:00h-11:00h i de 11:30 a 13:30h

09:00 - 13:30 Taller 2: Seqüència ràpida d’intubació

2 sessions: 9:00h-11:00h i de 11:30 a 13:30h

10:00 - 13:00 Taller 3: Ecografia intervencionista

2 sessions: 10:00h-11:30 i de 11:30 a 13:00h

13:00 - 14:00 Simpòsium: Anticoagulació

14:00 - 14:30 Dinar assistents Simpòsium

15:00 - 15:30 Inauguració oficial

15:30 - 17:00 Taula rodona 1: Actualització en patologia respiratòria

MPOC

Síndrome de la apnea del son

Pneumonitis per hipersensibilitat

17:00 - 17:30 Pausa Cafè

17:30 - 19:00 Taula rodona 2: Actualització en diabetis i obesitat

Nous antidiabètics i risc cardiovascular

Obesitat mòrbida

Esteatohepatitis no alcohòlica

19:00 - 20:00 Sessió de pòsters orals

11-05-2018 | Espai Pujades | Carrer de Pujades, 350 ( 08019 Barcelona)

09:00 - 10:30 Taula rodona 3: Actualització en malalties autoimmunes sistèmiques

Malalties autoimmunes i càncer

Malalties autoimmunes i risc cardiovascular

Malalties autoimmunes induïdes

10:30 - 11:15 Conferència magistral

11:15 - 11:45 Pausa Cafè

11:45 - 13:15 Taula rodona 4: Actualització en malalties infeccioses

Infeccions per micobacteris

Malalties de transmissió sexual

Vacunació en immunodeprimits

13:15 - 14:15 Sessió pòsters orals

14:15 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 17:00 Taula rodona 5: Actualització en patologia cardiovascular

Marcadors de risc cardiovascular

Dislipèmies: nous reptes terapèutics

Insuficiència cardíaca: marcadors i noves teràpies

17:00 - 18:30 Sessions paral·leles

17:00 - 18:30 SESSIÓ 1: Tarda dels residents

Discussió 3 casos Clínics

17:00 - 18:30 SESSIÓ 2: Taula rodona 6: Controvèrsies terapèutiques

Hipertensió arterial de difícil control

Càncer en el malalt d’edat avançada

Desnutrició clínica i deterior cognitiu

18:30 - 19:15 Conferència de clausura

19:15 - 19:45 Acte de cloenda del congrés i entrega de premis de la SCBMI