Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
Sessions d'actualització en anestesiologia

Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018 | 19:30h | Sala 10 l'Acadèmia

02-10-2017 | Sala 10

19:30 - 21:30 Complicacions cardiovasculars en el peroperatori de cirurgia no cardíaca

Ponent: Dra. Pilar Paniagua Iglesias  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

04-12-2017 | Sala 10

19:30 - 21:30 Lectura premi Raventós 2017

Moderador/a: Dra. Rosa M. Villalonga Vadell  

Hospital Universitari de Bellvitge

Fluid resuscitation management in patients with burns: Update

Ponent: Dr. Patricia Guilabert Sanz

Hospital Universitari Vall d'Hebron

08-01-2018 | Sala 10

19:30 - 21:30 Paper de la dexmetomidina en anestèsia i crítics

Moderador/a: Dr. Enric Samsó Sabe  

Parc de Salut Mar

Utilitat de la Dexmetomidina en neurocirurgia

Ponent: Dra. Susana Pacreu

Parc de Salut Mar

Sedació amb dexmetomidina per ecobroncoscòpies

Ponent: Dra. Silvia Bermejo Martínez

Parc de Salut Mar

Dexmetomidina en pacient crític

Ponent: Dra. Isabel Ramos Delgado

Parc de Salut Mar

05-02-2018 | Sala 10

19:30 - 21:30 Sessió docència pacient politraumàtic

Moderador/a:  Mª Carmen Deiros Garcia  

Consorci Sanitari Integral

Ponent: Dr. Nuria Alegret Montroig  

Hospital Universitari Parc Taulí

05-03-2018 | Sala 10

19:30 - 21:30 Anestèsia en cirurgia oftalmològica

Ponent: Dr. Jorge González Aguirre  

Hospital del Sagrat Cor

Ponent: Dra. Federica Castelli  

Hospital Sagrat Cor, Barcelona

09-04-2018 | Sala 10 | En col·laboració amb la sessió Maneig del Dolor a Urgències

19:30 - 21:30 Maneig del dolor a Urgències

Ponent: Dra. Ángeles Mesas Idañez  

Hospital Univesitari Vall d'Hebron

Ponent: Dra. Cristina Aguilera Martín  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Moderador/a: Dr. Javier Medel Rebollo  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

07-05-2018 | Sala 10

19:30 - 21:30 Actualització en el maneig dels fàrmacs antiagregants i anticoagulants

Moderador/a: Dr. Ricard Navarro Ripoll  

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

Ponent: Dra. Pilar Sierra Arnedo  

Fundació Puigvert, Barcelona

Ponent: Dra. Anna Rodríguez Pont  

Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell

04-06-2018 | Sala 10

19:30 - 21:30 Incidència d'esdeveniments crítics severs en anestèsia pediàtrica. Estudi APRICOT

Ponent: Dra. Nuria Montferrer Estruch  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Ponent: Dra. Eva Solà Ruiz  

Hospital Sant Joan de Déu

Ponent: Dr. Ferran Manem Berga  

Hospital Sant Joan de Déu