Acadèmia
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia  - GT de Cirurgia Mínimament Invasiva
Curs d'expert universitari en Cirurgia Mínimament invasiva en Ginecologia 1

Del 3 d'abril al 28 de desembre 2018|Diversos hospitals de Catalunya

Director/a: Dr. Pere Brescó Torras

Hospital d'Igualada

Director/a: Dr. Ramon Rovira Negre

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Observacions: Aquest programa consta de 2 cursos amb una durada global de 2 anys, amb l'objectiu principal d'obtenir les competències teòriques i pràctiques per realitzar una histerectomia laparoscòpica i s'estructura de la següent manera:
- Coneixement -- Pimer Any
- Habilitats tècniques -- Segon any
- Criteri clínic -- Treball de recerca -- fi
El curs I, reconegut amb 22 ECTS per la UdG, la UdL, la URV i la UAB, s'adreça a graduats en Medicina i Cirurgia i inclou les següents activitats:
• Aprenentatge teòric dels coneixements bàsics i avançats relacionats amb la cirurgia endoscòpica.
• Aprenentatge de les habilitats tècniques en simulador / pelvic trainer dirigides per un tutor.
• Assistència a quiròfan com a 2º-1º ajudant.
• Curs de metodologia científica de l'Institut Cochrane.
• Possiblitat d'obtenir l'acreditació MIGS del programa GESEA de l'ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy).
El curs ha estat reconegut com a Curs d'Expert Universitari amb títol propi per la Universitat de Lleida.

03-04-2018 | 08:00 - 13:00 | Del 3 abril al 27 de juliol de 2018, | l’Hospital de referència del tutor (.)

08:00 - 13:00 Primera part pràctica -- Horari a convenir amb el tutor

03-04-2018 | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | . (Barcelona)

15:30 - 15:30 Presentació del curs i explicació d'objectius

14-05-2018 | Hospital d'Igualada | Av. de Catalunya, 11 (Igualada)

09:00 - 09:45 Principis i avantatges de la laparoscòpia

Ponent: Dr. Pere Brescó Torras  

Hospital d'Igualada

09:45 - 10:15 Ergonomia de la laparoscòpia

Ponent: Dr. Joan Carles Mateu Pruñonos  

Hospital d'Igualada

10:15 - 11:30 Estratègia quirúrgica

Ponent: Dr. Antoni Pessarrodona Isem  

Hospital Mútua de Terrassa

11:30 - 12:00 Vies d'entrada a la laparoscòpia

Ponent: Dr. Josep Estadella Tarriel  

Hospital de la Santa Creu i Sant pau

12:00 - 12:30 Tipus de tròcars

Ponent: Dra. Laia Ribot Luna  

Hospital Parc Taulí de Sabadell

12:30 - 13:15 Instrumental quirúrgic endoscòpic

Ponent: Dr. Josep Estadella Tarriel  

Hospital de la Santa Creu i Sant pau

14-05-2018 | Hospital d'Igualada | Av. de Catalunya, 11 (Igualada)

15:30 - 16:15 Pràctica sobre muntatge d'instrumental quirúrgic endoscòpic

Ponent: Dr. Josep Estadella Tarriel  

e la Santa Creu i Sant pau

16:15 - 17:00 Torre de laparoscòpia i imatge

Ponent: Dra. Gemma Mancebo Moreno  

Hospital del Mar- Parc de Salut Mar

17:00 - 17:45 Pràctica de muntatge i usabilitat de la torre de laparoscòpia i imatge

Ponent: Dra. Gemma Mancebo Moreno  

Hospital del Mar- Parc de Salut Mar

17:45 - 18:15 Separadors intestinals i endograpadores( sutura mecànica)

Ponent: Dr. Manolo Rodríguez Blanco  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

18:15 - 19:00 Pràctica i ús d'endograpadores

Ponent: Dr. Manolo Rodríguez Blanco  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

15-05-2018 | Hospital d'Igualada | Av. de Catalunya, 11 (Igualada)

09:00 - 09:30 Anatomia de la paret abdominal anterior i genitals interns

Ponent: Dr. Gonzalo Baya Pejenaute  

Hospital Fundació Althaïa Manresa

09:30 - 10:00 Vascularització de la pelvis

Ponent: Dr. Francisco Carmona Herrera  

Hospital Clínic de Barcelona

10:00 - 10:30 Innervació de la pelvis

Ponent: Dr. Francisco Carmona Herrera  

Hospital Clínic de Barcelona

10:30 - 11:00 Anatomia del sistema urinari

Ponent: Dr. Gonzalo Baya Pejenaute  

Hospital Fundació Althaïa Manresa

11:30 - 12:00 Anatomia del sistema digestiu abdominal i pèlvic

Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila  

Hospital Quiron Dexeus

12:00 - 12:30 Anatomia i indicacions dels espais pèlvics laterals

Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

12:30 - 13:00 Anatomia i indicacions dels espais pèlvics centrals i promontori

Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila  

Hospital Quiron Dexeus

15-05-2018 | Hospital d'Igualada | Av. de Catalunya, 11 (Igualada)

14:30 - 15:15 Conceptes i tipus d'energia i ús del bisturí elèctric

Ponent: Dr. Pere Brescó Torras  

Hospital d' Igualada

15:15 - 16:00 Pràctica sobre teixit orgànic de l'ús de l'energia bipolar i monopolar

Ponent: Dr. Pere Brescó Torras  

Hospital d' Igualada

16:00 - 16:45 Bipolars avançats

Ponent: Dra. Elena Álvarez Castaño  

Hospital Dr. Josep Trueta de Girona

16:45 - 17:30 Pràctica sobre teixit orgànic de l'ús d'energia bipolar avançada

Ponent: Dra. Elena Álvarez Castaño  

Hospital Dr. Josep Trueta de Girona

17:30 - 18:00 Energia d'ultrasons i combinada

Ponent: Dra. Silvia Agramunt Garcia  

Hospital del Mar- Parc de Salut Mar

18:00 - 19:00 Pràctica sobre teixit orgànic de l'ús d'ultrasons i combinada, i resta d'energies

Ponent: Dra. Silvia Agramunt Garcia  

Hospital del Mar- Parc de Salut Mar

16-05-2018 | Hospital d'Igualada | Av. de Catalunya, 11 (Igualada)

09:00 - 09:30 Material quirúrgic i instrumental associat a la sutura laparoscòpica

Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

09:30 - 09:50 Tècnica de l'orientació de l'agulla

Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

09:50 - 10:20 Pràctica de l'orientació de l'agulla

Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

10:20 - 10:40 Tècnica de pas de l'agulla sobre el teixit

Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

10:40 - 11:10 Pràctica de l'orientació de l'agulla

Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

11:40 - 12:10 Tècnica de l'anudació intra i extracorpòrea

Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila  

Hospital Quiron Dexeus

12:10 - 12:50 Pràctica de l'anudació intra i extracorpòrea

Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila  

Hospital Quiron Dexeus

12:50 - 14:00 Pràctica de cada un dels pasos de forma conjunta

Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila  

Hospital Quiron Dexeus

16-05-2018 | Hospital d'Igualada | Av. de Catalunya, 11 (Igualada)

16:00 - 19:00 Pràctica de cada un dels pasos de forma conjunta

Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila  

Hospital Quiron Dexeus

17-05-2018 | Hospital d'Igualada | Av. de Catalunya, 11 (Igualada)

09:00 - 10:00 Introducció al curs. Per què és important la recerca clínica? Conceptes generals per el diseny d'estudis de recerca. El protocol de recerca. Els estudis ovservacionals descriptius

Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau  

Institut Cochrane

10:00 - 11:00 Com contestar preguntes pronòstiques? Esl estudis observacionals analítics (1): els estudis de cohorts

Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau  

Institut Cochrane

11:00 - 12:30 Com contestar preguntes etiològiques? Els estudis observacionals analítics (2): els estudis de casos i controls

Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau  

Institut Cochrane

12:30 - 13:30 Com contestar preguntes terapèutiques? Els estudis experimentals

Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau  

Institut Cochrane

13:30 - 14:30 Com contestar preguntes diagnòsitques? Els estudis sobre proves diagnòstiques

Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau  

Institut Cochrane

17-05-2018 | Hospital d'Igualada | Av. de Catalunya, 11 (Igualada)

16:00 - 17:00 Com integrar el coneixement disponible en la recerca clínica? Les revisions sistemàtiques

Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau  

Institut Cochrane

17:00 - 18:00 Com convertir una pregunta clínica en una cerca bibliogràfica?

Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau  

Institut Cochrane

18:00 - 19:00 Per què és important la lectura crítica? Lectura crítica d'un estudi de cohorts. Lectura crítica d'un estudi de casos i controls

Ponent: Dr. Ivan Solá Arnau  

Institut Cochrane

18-05-2018 | Hospital d'Igualada | Av. de Catalunya, 11 (Igualada)

09:00 - 09:30 Introducció. Instrumental . Principis bàsics de la histeroscòpia

Ponent: Dra. Jennifer Rovira Pampalona  

Hospital d'igualada

09:30 - 10:00 Evidència científica a la preparació de la pacient per a la histeroscòpia. Profilaxis Ab. Complicacions i riscos

Ponent: Dra. Jennifer Rovira Pampalona  

Hospital d'igualada

10:00 - 10:30 Histeroscòpia diagnòstica- Histeroscòpia quirúrgica. Indicacions i tècnica

Ponent: Dr. Josep Estadella Tarriel  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

10:30 - 11:15 Taller pràctic: Muntatge i maneig de l'instrumental d'histeroscòpia

Ponent: Dra. Maria Gómez Romero  

Hospital Universitari Joan XXII, Tarragona

11:45 - 12:30 Histeroscòpia a la pacient esteril

Ponent: Dr. Sergio Haimovich Segal  

Hospital del Mar. Parc de Salut Mar, Barcelona

12:30 - 13:15 Troballes histeroscòpiques. Patologia benigna: Pòlip, mioma submucós, malformacions uterines, sinèquies uterines

Ponent: Dr. Sergio Haimovich Segal  

Hospital del Mar. Parc de Salut Mar, Barcelona

13:15 - 14:00 Troballes histeroscòpiques. Patologia premaligna i maligna endometrial

Ponent: Dr. Enric Cayuela Font  

Hospital de l'Hospitalet

03-09-2018 | Del 3 de setembre al 28 de desembrel de 2018, | Hospital de referència del tutor (.)

08:00 - 13:00 Segona part pràctica --Horari a convenir amb el tutor