Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge 
Valoració per imatge de la Resposta Oncològica

Dijous, 14 de juny de 2018

14-06-2018 | 09:00 - 15:00 | Sala 1

14-06-2018 | 09:00 - 15:00 | Sala 2

14-06-2018 | 09:00 - 15:00 | Sala 3