Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Neurologia 
Grup Epilepsia SCN

Dimarts, 10 d'octubre de 2017 | 16:00h | Sala 5 L'Acadèmia - Can Caralleu

10-10-2017 | Sala 5

16:00 - 20:00 Introducció

16:00 - 16:30 Inauguració del curs i entrega del material

Ponent: Dr. Francesc Purroy  

16:30 - 17:00 Bases fisiològiques de l'electroencefalografia

Ponent: Dr. Joan Santamaria Cano  

17:00 - 17:30 Sistema de col·locació dels elèctrodes: Sistema Internacional 10-20

Ponent: Dr. Juan Luis Becerra  

17:30 - 18:00 Aspectes tècnics de l'EEG: Amplificadors, conversió Analògica/Digital, muntatges, filtres i artefactes.

Ponent: Dra. Misericòrdia Veciana  

18:00 - 18:15 Descans

18:15 - 20:00 Pràctiques de col·locació dels elèctrodes segons el Sistema Internacional 10/20

14-11-2017 | Sala 5

16:00 - 20:00 EEG Normal

16:00 - 16:35 Característiques de l'EEG normal (ADOLESCENT/ADULT) en vigília i endormiscament

Ponent: Dr. Joan Santamaria Cano  

16:35 - 17:00 Maniobres d'activació: Hiperventilació, Fotoestimulació, privació de son

Ponent: Dr. Manuel Toledo  

17:00 - 17:30 Variants EEG de la normalitat

Ponent: Dr. Carles Gaig  

17:30 - 18:00 Característiques de l'EEG durant el son

Ponent: Dr. Eveli Peral Pellicer  

18:00 - 18:15 Descans

18:15 - 20:00 Pràctiques en grups 6-7 persones amb un docent i pràctiques amb aparell d'EEG

12-12-2017 | Sala 5

16:00 - 20:00 EEG Anormals

16:00 - 16:35 Tipus d'alteracions: Organització, Reactivitat EEG, Lentificació; Atenuació, Canvis Epileptiformes

Ponent: Dra. Gemma Sansa Fayos  

16:35 - 17:10 Lentificació focal, Tipus (irregular, rítmic) i significat clínic. TIRDA. Atenuació focal. Significat clínic.

Ponent: Dra. Desiree Muriana Batiste  

17:10 - 17:45 Lentificació difusa/bilateral. Tipus (de fons, rítmic, irregular) i significat clínic. FIRDA, OIRDA

Ponent: Dr. Albert Molins Albanell  

17:45 - 18:00 Descans

18:00 - 19:00 Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent

19:00 - 20:00 Pràctica veure traçats amb classe completa. Competició per grups 6-7, cadascú orientats per un tutor.

Moderador/a: Dr. Joan Santamaria Cano  

09-01-2018 | Sala 5

16:00 - 20:00 EEG en epilèpsia

16:00 - 16:35 Activitat epileptiforme intercrítica. Característiques i significat clínic.

Ponent: Dr. Santiago Fernández Fernández  

16:35 - 17:10 Patrons crítics en les epilèpsies focals

Ponent: Dra. Júlia Miró  

17:10 - 17:45 Patrons crítics en les epilèpsies generalitzades.

Ponent: Dr. Xavier Salas  

17:45 - 18:00 Descans

18:00 - 19:00 Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent

19:00 - 20:00 Pràctica veure traçats amb classe completa. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor.

Moderador/a: Dr. Juan Luis Becerra  

13-02-2018 | Sala 5

16:00 - 16:35 EEG en ALTERACIONS DE CONCIENCIA. Registre EEG prolongat: Indicacions clíniques, característiques, nomenclatura i interpretació.

Ponent: Dra. Misericòrdia Veciana  

16:00 - 20:00 EEG en alteracions de conciència

16:35 - 17:10 Descàrregues periòdiques, FOCALS I GENERALITZADES. Significat clínic

Ponent: Dr. Albert Molins Albanell  

17:10 - 17:45 Estatus epitèptic NO CONVULSIU

Ponent: Dr. Carles Gaig  

17:45 - 18:00 Descans

18:00 - 19:00 Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent.

19:00 - 20:00 Pràctica veure traçats amb classe completa. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor.

Moderador/a: Dr. Eveli Peral Pellicer  

13-03-2018 | Sala 5

16:00 - 20:00 EEG en encefalopatia anòxica i metabòlica

16:00 - 16:35 Encefalopatia anòxica. Brot supressió, spindle coma, coma alfa. Classificació gravetat i utilitat EEG pronòctic.

Ponent: Dr. Juan Luis Becerra  

16:35 - 17:10 Encefalopaties metabòliques. Canvis EEG induïts per medicaments i substàncies.

Ponent: Dr. Manuel Toledo  

17:10 - 17:45 Mort cerebral i EEG. Requeriments tècnics i problemes pràctics.

Ponent: Dr. Carles Gaig  

17:45 - 18:00 Descans

18:00 - 19:00 Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent

19:00 - 20:00 Pràctica veure traçats amb classe completa. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor.

Moderador/a: Dra. Misericòrdia Veciana  

10-04-2018 | Sala 5

16:00 - 20:00 Encefatopaties infeccioses-inflamatòries i prionopatíes

Ponent: Dra. Gemma Sansa Fayos  

16:00 - 20:00 Patrons ELECTROCLÍNICS en epilèpsia (1-West, Dravet, Lennox-Gastaut, Rolandica, Absència, EMJ)

Ponent: Dr. Xavier Salas  

16:00 - 20:00 Altres Entitats

17:10 - 17:45 Patrons ELECTROCLÍNICS en epilèpsia (2. Epilèpsia mioclònica progressiva, Epilèpsia temporal mesial, Rasmussen)

Ponent: Dr. Juan Luis Becerra  

17:45 - 18:00 Descans

18:00 - 19:00 Pràctiques en grups de 6-7 persones amb un docent.

19:00 - 20:00 Pràctic a veure traçats amb classe completa. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor.

Moderador/a: Dr. Joan Santamaria Cano  

08-05-2018 | Sala 5

16:00 - 16:30 Com s'informa un EEG? Quina informació hi ha de constar? Com s'organitza?

Ponent: Dra. M. Pilar Fossas  

16:00 - 21:00 Informe de la prova

16:30 - 17:00 Terminologia American Clinical Neurophysiology Society: novetats

Ponent: Dra. Misericòrdia Veciana  

17:00 - 17:30 Errades habituals a evitar en EEG

Ponent: Dr. Joan Santamaria Cano  

17:30 - 17:45 Descans

17:45 - 18:45 Pràctiques individuals ( en grups de 6-7 persones amb un docent). Identificació de patrons EEG amb personalitat: ones trifàsiques, LPD, raspalls delta, GPDs, punta/ona, hipsarritmia, puntes rolàndiques, FIRDA, OIRDA, TIRDA, SIRPID

18:45 - 19:45 Pràctica veure traçats amb classe complerta. Competició per grups de 6-7, cadascú orientats per un tutor.

Moderador/a: Dr. Carles Gaig  

19:45 - 20:15 Dubtes finals. Enquesta d'avaluació per part dels alumnes. Cloenda

12-06-2018 | 16:00 - 21:00 | Sala 4

12-06-2018 | 16:00 - 21:00 | Sala 9

12-06-2018 | Sala 7

16:00 - 21:00 Examen

19-06-2018 | 18:00 - 19:00 | Sala 2