Acadèmia
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana de Pneumologia
Curs d'Actualització unificat en Pneumologia nivell 3

Del 18 d'octubre de 2017 al 7 de juny de 2018 | A l'Acadèmia-Can Caralleu

Observacions: La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
El curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia relacionats amb les diferents tècniques i exploracions complementaries pròpies de l'especialitat. En especial, s'estudiarà de forma exhaustiva la funció pulmonar a les proves de la son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixements referents a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques.
El tercer any té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori, l'assoliment dels coneixements més actualitzats en endoscòpia pulmonar, pleuroscòpia i ecografia toràcica, la identificació dels diferents trastorns de la son associats a malalties respiratòries, el coneixement de les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques i la identificació de pacients en situació d'insuficiència respiratòria.
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

18-10-2017 | Sala 9

16:00 - 17:00 Proves de provocació bronquial i anàlisi d'exhalat

Ponent: Dr. Xavier Muñoz Gall  

Professor associat laboral, Hospital Universitari Vall d’Hebron

17:00 - 18:00 Mecànica respiratòria I control de la ventilació

Ponent: Dr. Juana Martinez Llorens  

Hospital del Mar Parc de Salut MAR- Hospital del Mar

18:00 - 19:00 Intercanvi i transferència de gasos

Ponent: Dra. Laura Vigil Gimenez  

Professora associada, Hospital Parc Taulí

16-11-2017 | Sala 3

16:00 - 17:30 Volums pulmonars estàtics i dinàmics

Ponent: Dr. Felip Burgos Rincon  

Professor Associat Mèdic, Hospital Clínic

17:30 - 19:00 Proves d'esforç cardiopulmonar. Valoració preoperatòria

Professor/a: Dra. Mercè Mayos Pérez  

Professora associada UAB , Hospital Santa Creu i Sant Pau

14-12-2017 | Sala 3

16:00 - 17:30 Lesió pulmonar aguda

Ponent: Dra. Judith Marin Corral  

Hospital del Mar

17:30 - 19:00 Insuficiència respiratòria aguda no ARDS

Ponent: Dr. Pedro Antonio Anton Albisu  

Professor associat UAB, Hospital Santa Creu i Sant Pau

18-01-2018 | Sala 2

16:00 - 17:30 Apnea obstructiva

Ponent: Dr. Jorge Abad Capa  

Professor associat, Tutor residents, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

17:30 - 19:00 Apnea Central

Ponent: Dr. Mª Jose Masdeu Margalef  

Professora Clínica Associada, Corporació Sanitària Parc Taulí

15-02-2018 | Sala 3

16:00 - 17:00 Alteracions ventilatòries secundaries a patologia neuromuscular

Ponent: Dra. Eva Farrero Muñoz  

Hospital Universitari de Bellvitge

17:00 - 18:00 Alteracions ventilatòries restrictives extraparenquimatoses

Ponent: Dr. Sergi Marti Beltran  

Ventilació no invasiva, malalties neuromusculars, MPOC, Hospital Universitari Vall d’Hebron

18:00 - 19:00 VMNI

Ponent: Dr. Manel Lujan Torné  

Professor associat, Corporació Sanitària Parc Taulí

15-03-2018 | Sala 3

16:00 - 17:30 Obesitat-hipoventilació

Ponent: Dra. Neus Salord Oleo  

Hospital Universitari de Bellvitge

17:30 - 19:00 Oxigenoteràpia i rehabilitació respiratòria

Ponent: Dra. Rosa Güell Rous  

Responsable de la Unitat de Rehabilitació Respiratòria, Hospital Santa Creu i Sant Pau

19-04-2018 | Sala 3

16:00 - 17:00 Broncoscòpia diagnòstica

Ponent: Dr. Felip Andreo Garcia  

Cap Clínic del Servei de Pneumologia, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

17:00 - 18:00 Broncoscòpia intervencionista

Ponent: Dra. Noelia Cubero de Frutos  

Hospital Universitari de Bellvitge

18:00 - 19:00 Ecografia toràcica

Ponent: Dra. Virgina Pajares Ruiz  

Hospital Santa Creu i Sant Pau

17-05-2018 | Sala 2

16:00 - 17:30 Hipertensió pulmonar

Ponent: Dra. Isabel Blanco Vich  

Hospital Clínic

17:30 - 19:00 Hipertensió pulmonar secundària a malaltia congènita

Ponent: Dra. Teresa Subirana Domenech  

Professora associada clínica, Hospital Santa Creu i Sant Pau

07-06-2018 | Sala 3

16:00 - 17:30 Malalties del col·lagen

Ponent: Dr. Alejandro Robles Pérez  

Hospital Universitari Bellvitge

17:30 - 19:00 Malalties digestives i hematològiques

Ponent: Dra. Enric Barbeta Sánchez  

Cap de Servei, Hospital General de Granollers