Acadèmia
imatge entitat
Acadèmia Mèdica Balear 
CURS PRÀCTIC DE PROGRAMES D'OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'ANTIBIÒTIC

21 i 22 de maig | Hospital Universitari Son Espases

21-05-2019 | 16:00 - 20:00 | Hospital Universitari Son Espases. Aula 203-204 | Ctra. Valldemossa 79 (Palma)

16:00 - 16:15 Introducció, Estratègia PRAN,

Ponent: Dr. Eusebi Castaño  

Cap de Servei de Planificació Sanitària

16:15 - 17:00 Components i objetius d'un PROA

Ponent: Dra. Luisa Martin  

Medicina Interna Infeccioses Hospital Universitari Son Espases

17:00 - 17:45 Paper del farmacèutic i indicadors de l'ús d'antibiòtics.

Paper del farmacèutic

Ponent: Dra. Leonor Periañez

Farmàcia Hospital Universitari Son Espases

Indicadors de consum

Ponent: Sra. Maria Jaume Gayà

Servei de Farmàcia. Hospital Comarcal d'Inca

17:45 - 18:00 Descans

18:00 - 19:00 Paper del microbiòleg i Indicadors microbiològics

Paper del microbiòleg

Ponent: Dra. Estrella Rojo

Microbiologia Hospital Universitari Son Espases

Indicadors microbiològics

Ponent: Dra. Margarita Garau

Microbiologia Hospital Universitari Son Llàtzer

19:00 - 20:00 Vigilància de les infeccions associades a l'atenció sanitària

Indicadors de IRAS i microorganismes multiresistents.

Ponent: Dra. Olga Hidalgo

Medicina Preventiva Hospital Universitari Son Espases

Programes de vigilància a UCI.

Ponent: Dra. Asunción Colomar

Medicina Intensiva Hospital Universitari Son Espases

22-05-2019 | Hospital Universitari Son Espases. Aula 203-204 | Ctra. Valldemossa 79 (Palma)

16:00 - 17:00 Taller 1. El PROA a un hospital comarcal

Ponent: Dr. Xavier Mesquida  

Microbiologia Hospital Manacor

Ponent: Dr. Juan Martínez  

Medicina Interna Hospital Manacor

17:00 - 17:55 Taller 2. Assessoria en el tractament de la bacterièmia i les infeccions causades per microorganismes multiresistents.

Ponent: Dra. Helem Vilchez  

Medicina Interna Infeccioses Hospital Universitari Son Espases

Ponent: Dra. Estrella Rojo  

Microbiologia Hospital Universitari Son Espases

17:55 - 18:05 Descans

18:05 - 19:00 Taller 3. Posada en marxa d'un PROA

Ponent: Dra. Mercedes García Gasalla. Hospital Son Llàtzer  

Medicina Interna Infeccioses Hospital Universitari Son Llàtzer

Ponent: Dra. Margarita Garau  

Microbiologia Hospital Universitari Son Llàtzer

19:00 - 20:00 Taller 4. PROA en unitats especials: hematologia i unitats d'intensius

Ponent: Dra. Antonia Socias  

Medicina Intensiva Hospital Universitari Son Llàtzer

Ponent: Dra. Aroa Villoslada  

Medicina Interna Infeccioses Hospital Universitari Son Llàtzer