Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Pediatria 
Comité RCP SCPediatria - CCR

Dillus, 17 de juliol de 2017 | 12:00 | Sala 6 L'Acadèmia Can Caralleu

17-07-2017 | 12:00 - 14:00 | Sala 6