Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica 
Activitats Científiques 2017-2018

3r dijous de mes, de novembre a juny | 16:30h | L'Acadèmia Can Caralleu

16-11-2017 | Sala 9

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics

17:00 - 19:00 Infeccions en pacients immunodeprimits obrir document Programa

Moderador/a: Dr. Jordi Carratalà  

Hospital Universitari de Bellvitge.

Infeccions virals en pacients immunodeprimits.

Ponent: Dra. Mª Ángeles Marcos

Hospital Clínic de Barcelona

Infeccions per bactèries multirresistents en pacients amb càncer amb transplant de progenitors hematopoiètics.

Ponent: Dra. Carlota Gudiol

Hospital universitari de Bellvitge

Infeccions relacionades amb noves teràpies biològiques.

Ponent: Dra. Isabel Ruiz

Hospital Universitari de la Vall d’Hebron

20-12-2017 | Sala 2

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics

Ponent:  Kohal Shakeel obrir document Cas Clínic

17:00 - 19:00 Infeccions per VIH obrir document Programa

Moderador/a: Dr. Esteban Rivera  

Hospital Universitari de la Vall d’Hebron

Noves pautes simplificades.

Ponent: Dr. Robert Guerri

Hospital del Mar

Avenços en el tractament de la coinfecció VIH/VHC.

Ponent: Dra. Montse Laguno obrir document Avenços en el tractament de la coinfecció VIH/VHC

Hospital Clínic de Barcelona

Patologia cardiovascular i del pacient anyós.

Ponent: Dra. Maria Saumoy obrir document Comorbilitats en el pacient VIH

Hospital Universitari de Bellvitge

18-01-2018 | Sala 8

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics

17:00 - 19:00 Infeccions per fongs. obrir document Programa obrir document Resistencia a antifúngicos. Detección e implicaciones. obrir document Infeccions per altres fongs: experiència obrir document Caso clínico. Neumonia extrahospitalaria con mala evolución obrir document Caso Clínico

Diagnòstic i resistència de Candides i Aspergillus.

Infeccions per altres fongs: Experiència.

Nous antifúngics.

15-02-2018 | Sala 9

17:00 - 19:00 Infeccions per microorganismes Gram negatius multirresistents. Repte o utopia. obrir document Programa obrir document Vells paradigmes i noves actituds envers una situació de brot

Situació epidemiològica i claus diagnòstiques més rellevants.

Vells paradigmes i noves actituds envers una situació de brot.

Programes d'optimització com a eina preventiva i possibilitats terapèutiques en situacions desesperades.

15-03-2018 | Sala 10

17:00 - 19:00 Infeccions relacionades amb les pròtesis articulars. obrir document Programa obrir document avances en el diagnóstico microbiológico obrir document Etiologia i resistències antimicrobianes a les infeccions per pròtesis articulars obrir document Multirresistencia a betalactámicos de amplio espectro: clones comunes en humanos y animales obrir document LA-MRSA: Transmissió a humans i implicacions clíniques

Etiologia i resistències antimicrobianes a les infeccions per pròtesis articulars.

Avenços en el diagnòstic microbiològic.

Avenços en el tractament.

19-04-2018 | Sala 9

17:00 - 19:00 Sessió de residents: Infeccions per transmissió sexual. obrir document Programa

Cribatge d'assimptomàtics en el context de les infeccions per transmissió sexual.

Resistència de microorganismes.

Linfogranuloma veneri.

17-05-2018 | Sala 9

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics

17:00 - 19:00 Sessió d'hospitals comarcals: Implantacions de la utilització d'antibiòtics en el bestiar. obrir document Programa obrir document RESISTÈNCIA ANTIMICROBIANA: Quin paper hi juguen els antibiòtics a veterinària

Prevalença de Stapylococcus aureus resistent a meticil·lina associat al bestiar. Implicació clínica.

Transmissió de bacteris multirresistents d'animals a humans.

Multirresistència a beta-lactàmics d'ampli espectre: clons comuns en humans i animals.

21-06-2018 | Sala 8

17:00 - 19:00 Microbioma humano en los estados de salud y Enfermedad. obrir document Programa

Microbiota vaginal y su implicación en la salud de la mujer y el recién nacido

obrir document Vergara_Microbiota vaginal y su implicación en la salud de la mujer y el recién nacido

Microbiota respiratoria y su implicación en enfermedades respiratorias crónicas

Retos del análisis bioinformático.