Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Pneumologia 
Curs de Formació en infants amb malalties cròniques respiratòries

Del 17 al 26 de maig. Aulari Campus Bellvitge Universitat de Barcelona

Coordinador/a: Sra. Andrea Valiente Planas

Hospital Parc Taulí

Observacions: S'obriran dos tipus d'inscripció, farem dos grups de cara als tallers.
Grup Infermeria
Grup Fisioteràpia Respiratòria

17-05-2018 | 15:30 - 20:00 | Aulari Campus Bellvitge | Feixa Llarga, s/n (L’Hospitalet)

15:30 - 20:00 Definició i classificació de les malalties pneumologiques en pediatria. Diagnòstic, evolució i tractament farmacològic

Ponent: Dra. Montserrat Bosque Garcia  

Hospital Parc Taulí

18-05-2018 | Aulari Campus Bellvitge | Feixa Llarga, s/n (L’Hospitalet)

15:30 - 19:00 Exploració de l'infant amb patologia pneumològica

15:30-17h Proves funcionals respiratòries

Ponent: Dr. Miguel Garcia Gonzalez

Hospital Parc Taulí

17 -17:30 h Descans

17:30-20h Auscultació respiratòria i exploració física

Ponent: Sra. Mireia Pardàs Peraferrer

ARCC Centre Pediàtric

19-05-2018 | Aulari Campus Bellvitge | Feixa Llarga, s/n (L’Hospitalet)

09:00 - 13:30 Abordatge multidisciplinar de les patologies respiratòries en pediatria

9h-10h Gestora de casos

Ponent: Sra. Silvia Rodríguez Torres

Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona

10h-11h Treball social

Ponent: Sra. Esther Lasheras Soria

Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona

11h-11:30h Descans

11:30h-12:30h Psicologia i família

Ponent: Dra. Paola Lapadjian Pena

Hospital Parc Taulí

12:30h-13:30h El pacient respiratori crònic pal·liatiu

Ponent: Dr. José Antonio Porras Cantarero

Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona

13:30 - 14:30 Dinar

14:30 - 18:00 Ventilació no invasiva i oxigenoteràpia

Ponent: Sra. Laura Saura Florit  

Esteve Teijin Healthcare

25-05-2018 | Aulari Campus Bellvitge | Feixa Llarga, s/n (L’Hospitalet)

15:30 - 20:00 Tallers

FISIOTERÀPIA: Fisioteràpia en el pacient obstructiu pediàtric

Ponent: Sra. Eva Robert Barriocanal

Hospital Parc Taulí

INFERMERIA: Atenció extrahospitalària

Ponent: Sra. Elena López. Laura Ponce, MAria del MAr Martínez

Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona

26-05-2018 | Aulari Campus Bellvitge | Feixa Llarga, s/n (L’Hospitalet)

09:00 - 10:00 Via aèria superior

Ponent: Sra. Andrea Valiente Planas  

Hospital Parc Taulí

10:00 - 11:30 Cures de la traqueostomia i aspiració

Moderador/a: Sra. Gemma Gomez  

Hospital Parc Taulí

13:30 - 14:30 Dinar

14:30 - 19:00 TALLERS

Infermeria: Espriometria, teràpia inhalada i Cough-assist

Ponent: Sra. Susana Loureda

Hospital Parc Taulí

Fisioteràpia: Fisioteràpia en el pacient neuromuscular i taller de teràpia inhalada

Ponent: Sr. Enric del Campo Garcia-Ramos

Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona

19:00 - 20:00 Evaluació