Acadèmia
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana de Pneumologia
Curs d'Actualització unificat en Pneumologia nivell 3

Del 18 d'octubre de 2018 al 20 de juny de 2019| 16:00h | L'Acadèmia - Can Caralleu

Observacions: La Pneumologia centra el seu camp d'actuació en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties del pulmó, la pleura i el mediastí. El sistema respiratori és un mecanisme complex que té com a principal funció l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir-ho, és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans. Donada la complexitat del sistema respiratori, no és estrany que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt, la tercera causa de mortalitat.
De forma general, el curs formatiu del tercer any permet actualitzar els coneixements en Pneumologia, especialment, el que fa referència a les diferents tècniques i exploracions complementaries que són pròpies de l'especialitat. En concret s'estudiaria de forma exhaustiva tot el que fa referencia als estudis de funció pulmonar, a les proves de son, a les tècniques broncoscòpiques i pleuroscòpiques i a l'ecografia toràcica. També s'actualitzaran coneixement pel que fa referència a la insuficiència respiratòria tant aguda com crònica, la hipertensió pulmonar i les manifestacions pleuropulmonars de les malalties sistèmiques
El tercer nivell té com a objectius principals: la identificació dels diferents tipus de trastorn ventilatori la seva graduació de gravetat i de quines malalties són propis a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com són l'espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratori i espiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris, adquirir els darrers coneixements en endoscòpia pulmonar, en pleuroscòpia i ecografia toràcica, identificar els diferents trastorn del son associats a malalties respiratòries mitjançant la interpretació dels diferents estudis del son, conèixer les manifestacions pleuropulmonars associades a malalties sistèmiques
El curs està reconegut amb 3 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

18-10-2018 | Sala 9

16:00 - 17:00 Proves de provocació bronquial i anàlisi d'exhalat.

Ponent: Dr. Xavier Muñoz Gall  

Hospital Vall d'Hebron

17:00 - 18:00 Mecànica respiratòria I control de la ventilació.

Ponent: Dra. Juana Martínez Llorens  

Hospital del Mar

18:00 - 19:00 Intercanvi i transferència de gasos.

Ponent: Dra. Laura Vigil Gimenez  

H. Parc Taulí

19:00 - 19:00 Berenar

15-11-2018 | Sala 10

16:00 - 17:30 Volums pulmonars estàtics i dinàmics.

Ponent: Dr. Felip Burgos Rincon Contingut restringit als socis de la societat o filial Función Pulmonar Volúmenes estáticos i dinámicos

Hospital Clínic

17:30 - 19:00 Proves d'esforç cardiopulmonar. Valoració preoperatòria.

Ponent: Dra. Mercè Mayos Pérez  

Hospital de Sant Pau

19:00 - 19:00 Berenar

13-12-2018 | Sala 9

16:00 - 17:30 Lesió pulmonar aguda.

Ponent: Dra. Judith Marin Corral  

Hospital del Mar

17:30 - 19:00 Insuficiència respiratòria aguda no ARDS.

Ponent: Dr. Pedro Antonio Anton Albisu  

Hospital de Sant Pau

19:00 - 19:00 Berenar

17-01-2019 | Sala 10

16:00 - 19:00 Apnea obstructiva.

Ponent: Dra. Aida Muñoz Ferrer  

Hospital Germans Trias i Pujol

16:00 - 19:00 Apnea Central.

Ponent: Dra. Mª Jose Masdeu Margalef  

H. Parc Taulí

16:00 - 19:00 Berenar

21-02-2019 | Sala 9

16:00 - 17:30 Alteracions ventilatòries secundaries a patologia neuromuscular.

Ponent: Dr. Enric Prats Soro  

Hospital de Bellvitge

17:30 - 19:00 Alteracions ventilatòries restrictives extraparenquimatoses.

Ponent: Dr. Sergi Marti Beltran  

Hospital Vall d'Hebron

19:00 - 19:00 Berenar

21-03-2019 | Sala 9

16:00 - 17:00 Obesitat-hipoventilació.

Ponent: Dra. Neus Salord Oleo  

Hospital de Bellvitge

17:00 - 18:00 Oxigenoteràpia i rehabilitació respiratòria.

Ponent: Dra. Rosa Güell Rous  

Hospital de Sant Pau

18:00 - 19:00 VMNI.

Ponent: Dr. Manel Lujan Torné  

H. Parc Taulí

19:00 - 19:00 Berenar

25-04-2019 | Sala 9

16:00 - 17:00 Broncoscòpia diagnòstica.

Ponent: Dr. Felip Andreo Garcia  

Hospital Germans Trias i Pujol

17:00 - 18:00 Broncoscòpia intervencionista.

Ponent: Dra. Noelia Cubero de Frutos  

Hospital de Bellvitge

18:00 - 19:00 Ecografia toràcica.

Ponent: Dra. Virginia Pajares Ruiz  

Hospital de Sant Pau

19:00 - 19:00 Berenar

16-05-2019 | Sala 9

16:00 - 17:30 Hipertensió pulmonar.

Ponent: Dra. Isabel Blanco Vinch  

Hospital Clínic

17:30 - 19:00 Hipertensió pulmonar secundària a malaltia congènita. Ecocardiografia i cateterisme dret.

Ponent: Dra. Maite Subirana Domènech  

Hospital de Sant Pau

19:00 - 19:00 Berenar

06-06-2019 | Sala 9

16:00 - 17:30 Malalties del col·lagen.

Ponent: Dr. Alejandro Robles Pérez  

Hospital de Bellvitge

17:30 - 19:00 Malalties digestives i hematològiques.

Ponent: Dr. Enric Barbeta Sanchez  

Hospital General de Granollers

19:00 - 19:00 Berenar

IMPORTANT: DIA 20/06/19 A LES 17h Examen del Curs d'actualització unificat en pneumologia nivell 1,2,3,4