Acadèmia
imatge entitat
Filial del Maresme 
Dimecres pediàtrics. XXXIII Edició

Del 18 d’octubre al 20 de juny de 2018 (3er dimecres de cada mes) Sala d'actes de l'Hospital de Mataró

Observacions: Objectius:
Apropar als professionals especialistes en pediatria les novetats que apareixen en el camp de l'especialitat, revisar circuits o protocols, unificar criteris entre l'atenció especialitzada i l'atenció primària de salut. Aquesta tasca d'apropament i de formació que porta una dilatada experiència aconseguit una notable integració dels professionals.
Ates el caràcter de formació continuada s'ha procurat mantenir una coherència en la selecció dels temes d'acord amb les necessitats dels professionals que habitualment han seguit els cursos.
Posta al dia de patologia prevalent ;per exemple les sessions dedicades a la actualització de temes com la Hematologia o Nefrologia.
La aplicació del treball en xarxa com a metodologia de treball per donar la millor l'atenció al nen al final de la vida, formació del pares i la auto-cura o en el tractament de les anèmies en diferents punts assistencials dins la pediatria CAP vs Hospital.
Temes d'interès general com: Disminució de la irradiació en les proves diagnòstiques i l'atenció neuro-psiquiàtrica al nen , en aquest sentit es desenvolupa una novetat com es la inclusió de un taller en casos pràctics ( trastorn de conducta, TDHA, Encefalitis de mediació immunitària )
La posta al dia de temes que impliquen una millora continua; Us racional dels antibiòtics , bronquièctasis , bronquiolitis.

Actualització per tant en guies, revisió de patologia específica i consideració de casos clínics.

18-10-2017 | 13:00 - 14:30 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

13:00 - 14:30 ÚS RACIONAL D'ANTIBIÒTICS

15-11-2017 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

13:00 - 14:30 PAL•LIATIUS PEDIÀTRICS I TREBALL EN XARXA, UN REPTE

20-12-2017 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

13:00 - 14:30 CASOS CLÍNICS INTERACTIUS RADIOLÒGICS

17-01-2018 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

13:00 - 14:30 QUÈ HI HA RERA UNA ANÈMIA MICROCÍTICA. CRITERIS DE DERIVACIÓ A UNA CONSULTA DE HEMATOLOGIA PEDIÀTRICA

21-02-2018 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

13:00 - 14:30 MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL EN L'ADOLESCENT

21-03-2018 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

13:00 - 14:30 SESSIÓ CASOS PRÀCTICS EN NEUROPISQUIATRIA. TRACTAMENT MULTIDISCIPLINAR

18-04-2018 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

13:00 - 14:30 CIRUGIA PEDIÀTRICA UROGENITAL

16-05-2018 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

13:00 - 14:30 SINDROME NEFRÍTICA EN EL NEN

20-06-2018 | Sala d'actes de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera s/n (Mataró - 08304)

13:00 - 14:30 QUE HI HA DE NOU EN HEPATITIS B I C