Beques i Premis

+ Societat Catalana de Pediatria
Beques per a R4 per assistir al CIAP2020

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 30/01/2020

Dotació: import matrícula bàsica

Objectiu: Per afavorir la formació dels pediatres més joves i donar a conèixer el CIAP com eina de qualitat, la Societat Catalana de Pediatria convoca 4 beques adreçades a R4 de l’especialitat. El premi consisteix en la inscripció gratuïta al curs de l’any 2020.

Informació: 

Bases de la convocatòria:

Els requeriments que cal complir per sol·licitar la beca són:

1. Llicenciat o graduat en Medicina cursant el 4t. Any del MIR de l’especialitat
2. Ser soci de la Societat Catalana de Pediatria amb una antiguitat mínima d’un any en el moment en que es faci pública la convocatòria de la Beca i estar al dia de les quotes.
3. Formalitzar la sol·licitud mitjançant el formulari web
4. El termini per presentar on line la sol·licitud acaba a les 13:00 hores del dia 30 de gener de 2020
5. La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada per Comissió nomenada per la Junta Directiva i constituïda formalment per l’ocasió.
6. Es valorarà especialment la vinculació i participació del sol·licitant en les activitats de la Societat Catalana de Pediatria així com la seva preferència per realitzar l’activitat laboral en atenció primària o hospital comarcal generalista.
7. La valoració de la proposta i resolució s’efectuarà dins del mes de febrer emetent la resolució final com a molt tard el 28 de febrer.
8. La resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual serà inapel·lable. La convocatòria pot declarar-se deserta.

Barcelona, desembre

+ Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Premi Projecte de Recerca 2020

Entitat: Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2020

Dotació: 4 de 1.500€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Premi a la Millor Comunicació de Medicina del 41è Congrés de Anual de la SOCMIC

Entitat: Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2020

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Premi a la Millor Comunicació d'Infermeria del 41è Congrés de Anual de la SOCMIC

Entitat: Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Termini: 31/01/2020

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Dolor
Premi Fernando Vidal 2020

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 03/02/2020

Dotació: 2500 euros

Objectiu: Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Taula del/la soci/a - Proposa una taula per la jornada de cloenda

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2020

Dotació: -----

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Pediatria
Premi Societat Catalana de Pediatria 2020

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 28/03/2020

Dotació: 600,00

Objectiu: 1. Aquest premi té per objectiu incentivar la qualitat de l’exposició i reconèixer la vàlua de la documentació que els professors del Curs Intensiu d’Actualització en Pediatria - CIAP preparen pels alumnes 2. Optaran al premi les participacions a les edicions de 2019 i 2020

Informació: 

Bases.-

3.  El professor haurà de ser soci de la Societat Catalana de Pediatria.

4.  Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 600 € i es lliurarà un diploma acreditatiu.

5. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis en el transcurs de la Cloenda i Lliurament de Premis que se celebrarà el juny de 2020.

 

Tribunal.-

 4. Els alumnes i el Comitè Organitzador del CIAP valoraran la qualitat de la documentació i material didàctic facilitat, així com la qualitat de l’exposició.

 5. El període de votació al llarg dels dies 27 i 28 de març de 2020

 6. La decisió serà inapel·lable i no es farà difusió de les puntuacions assignades excepte a títol individual en cas de sol·licitar-ho

+ Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
Beca de Recerca 2020

Entitat: Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 28/03/2020

Dotació: 2.500 euros

Objectiu: Aquest premi està destinat a estimular als dermatòlegs joves perquè s'inicïn en la recerca en dermatologia


+ Societat Catalana de Cardiologia
La Societat Catalana de Cardiologia convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits

Entitat: Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2020

Dotació: 10.000 €

Objectiu: 

Informació: 

Es convoquen dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits. Cada beca està dotada amb 10.000 € més 1.000 € addicionals si el treball és acceptat per ser publicat en una revista amb Impact Factor.
La data límit de recepció de les memòries és el 30 de març de 2020.

Les BASES per a optar-hi es poden consultar al document adjunt.


+ Societat Catalana de Pediatria
Premis 26a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 16/05/2020

Dotació: veure detall

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats a la Reunió Anual: - Millor Comunicació Oral - Millor Comunicació Breu - Millor Cas Clínic - Millor presentació Atenció Primària - Millor presentació d'un resident - Millor tuit

Informació: 

Bases de la convocatòria

  1. Per optar als premis cal que el presentador sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria
  2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
  3. L’elecció dels guanyadors es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
  5. Els guanyadors es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
  6. La proclamació dels premiats es farà a la Cloenda de la Reunió Anual
  7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 16 de juny de 2020, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
  8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

+ Societat Catalana de Pediatria
Beca Societat Catalana de Pediatria en col·laboració amb SANOFI PASTEUR

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 01/06/2020

Dotació: 4000€ per la beca més 2000€ addicionals per assistir a un congrés nacional o internacional

Objectiu: Ajuda a la millora dels programes de vacunació infantil i els professionals del seu àmbit. Edició 2019

Informació: 

La presentació de sol·licituds serà del 8 de gener de 2020 al 01 de juny del 2020, fins a les 14:00 hores.

Requisits dels sol·licitants.

Un dels investigadors del projecte haurà de ser soci de la SCP amb una antiguitat de més d’un any i estar al corrent dels pagaments de la societat . En el cas de que durant el procés d'avaluació o execució del projecte aquest investigador no mantingui aquesta afiliació, el projecte de recerca s’entendrà com a desestimat, llevat que sigui substituït per un altre membre de la SCP.

Per ampliar la informació veure documentació amb detall.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
1. Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 1.800,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals, de recerca, metaanàlisi, revisions, formació continuada, articles especials o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, tant d’interès clínic com de ciències bàsiques, de l’àmbit de l’anestèsia, medicina crítica i dolor, que hagi estat publicat (excepte en format resum) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o en format digital (Publicació Online), entre el 1 de gener i el 31 de desembre de l’any previ a la convocatòria.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
2. Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 600,00€

Objectiu: 1. Podran optar al premi els treballs publicats com a sèrie de casos, casos clínics, o imatge del mes (No s’acceptaran resums publicats) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins a la mateixa (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o digital (publicació online).


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
3.Premis del Congrés de la SCARTD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: Dotació segons document adjunt

Objectiu: La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés bianual de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. La millor comunicació oral premiada tindrà dret també al Premi atorgat per la CEEA que consisteix en la matricula gratuïta a un dels seus cursos. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.