Beques i Premis

+ Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
Premi per a la realització de la UEMS-EBDV Board Examination 2019

Entitat: Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 15/11/2019

Dotació: 500 euros

Objectiu: Fomentar la realització d'aquest examen europeu entre els residents de Dermatologia formats a Catalunya


+ Societat Científica d'Acupuntura
Beca Investigació Acupuntura 2019

Entitat: Societat Científica d'Acupuntura

Termini: 30/11/2019

Dotació: 2.000€

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació a Catalunya en l'àrea de l'Acupuntura


+ Associació Catalana de Diabetis
Ajuts a la recerca bàsica en Diabetis 2020

Entitat: Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2019

Dotació: 10.000

Objectiu: Avaforir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes, per part d'investigadors en les fases inicials de la seva carrera.


+ Associació Catalana de Diabetis
Ajuts a la recerca clínica en Diabetis 2020

Entitat: Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2019

Dotació: 10.000 euros

Objectiu: Avaforir el desenvolupament de projectes de recerca clínics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes, per part d'investigadors en les fases inicials de la seva carrera


+ Associació Catalana de Diabetis
Ajuts a la recerca en eduació terapèutica en Diabetis 2020

Entitat: Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2019

Dotació: 6.000 euros

Objectiu: Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.


+ Associació Catalana de Diabetis
Premi Gonçal Lloveras i Vallès a l'excel·lència en investigació júnior

Entitat: Associació Catalana de Diabetis

Termini: 10/12/2019

Dotació: 10.000 euros

Objectiu: Premiar el talent i la capacitat de lideratge científica d'investigadors en l'etapa inical de la seva carrera


+ Societat Catalana de Pneumologia
G._ Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 600 €

Objectiu: Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia.

Informació: 

Els sol·licitants hauran de ser membres de la SOCAP que hagin obtingut el grau de Doctor en Medicina i Cirurgia durant l’any 2019. La tesi, escrita en català, haurà d’haver estudiat un tema directament relacionat amb la pneumologia.


+ Societat Catalana de Pneumologia
D._ Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 8.000 €

Objectiu: Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.

Informació: 

S’estableix un ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria. amb una dotació de 8.000 €.

Aquest ajut es podrà destinar a despeses de material inventariable, fungible o personal.


+ Societat Catalana de Pneumologia
F._ Ajuts per al finançament d'estada a l'estranger

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: Dependrà de la durada de l’estada

Objectiu: Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Informació: 

S’estableixen bosses de viatge, amb estada mínima d’un mes, per als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger. L’import de cadascuna d’elles dependrà de la durada de l’estada i de la memòria econòmica del projecte.


+ Societat Catalana de Pneumologia
E._ Ajuts (Becari SOCAP)

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 1200 €/mes durant un any

Objectiu: S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

Informació: 

Podran acollir-se a l’ajut els associats sense contracte laboral vigent en el moment de gestionar la sol·licitud, aquells amb contracte que s’extingeixi dins dels tres mesos següents a l’adjudicació de l’ajut. L’assegurança sanitària social serà responsabilitat de l’adjudicat


+ Societat Catalana de Pneumologia
C._ Beca Oximesa

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 12.000 €

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat

Informació: 

S’estableix un ajut per al desenvolupament de projecte relacionat amb les Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.

La dotació serà de 12.000 € (Beca Oximesa)


+ Societat Catalana de Pneumologia
B._ Beca Esteve-Teijin

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 12.000 €

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

Informació: 

S’estableix un ajut per al desenvolupament de projecte relacionat amb les Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

La dotació serà de 12.000 € (Beca Esteve-Teijin).


+ Societat Catalana de Pneumologia
A._ Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 20.000€ / 12.000€

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Informació: 

S'estableixen dos ajuts per al desenvolupament de projecte de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

La dotació serà de 20.000 € (Beca SOCAP) el valorat pel Comitè Científic com a primer millor projecte, i de 12.000 € pel projecte valorat com a segon.


+ Societat Catalana de Pneumologia
Premis a les Millors Comunicacions de la XXXVIII Diada Pneumològica

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 12/01/2020

Dotació: 2.000€/1.000€

Objectiu: Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXVIII Diada Pneumològica

Informació: 

Els premis a les millors comunicacions mèdiques estan dotats amb: 2.000 € per la millor comunicació i dos accèssits de 1.000 € cadascun,  per a la segona i tercera comunicacions millor puntuades.

S’estableixen dos premis a les millors comunicacions presentades pel Grup de Treball d’Infermeria i Fisioteràpia Respiratòria, amb un import de 1.500 € per a la primera millor comunicació i amb 500 € per a la segona.

S’estableixen ajuts (inscripció) per a la presentació de comunicacions en la XXXIX Diada Pneumològica (2021) a les 8 següents millors comunicacions presentades pel Grup d’Infermeria i Fisioteràpia.

Formulari abstrac: http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1222

+ Societat Catalana de Dolor
Premi Fernando Vidal 2020

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 03/02/2020

Dotació: 2500 euros

Objectiu: Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
1. Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 1.800,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals, de recerca, metaanàlisi, revisions, formació continuada, articles especials o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, tant d’interès clínic com de ciències bàsiques, de l’àmbit de l’anestèsia, medicina crítica i dolor, que hagi estat publicat (excepte en format resum) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o en format digital (Publicació Online), entre el 1 de gener i el 31 de desembre de l’any previ a la convocatòria.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
2. Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 600,00€

Objectiu: 1. Podran optar al premi els treballs publicats com a sèrie de casos, casos clínics, o imatge del mes (No s’acceptaran resums publicats) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins a la mateixa (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o digital (publicació online).


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
3.Premis del Congrés de la SCARTD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: Dotació segons document adjunt

Objectiu: La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés bianual de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. La millor comunicació oral premiada tindrà dret també al Premi atorgat per la CEEA que consisteix en la matricula gratuïta a un dels seus cursos. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.