imatge entitat
Societat Catalana d'Anatomia Patològica 
Curs de formació continuada 2009-2010

Del 15 d'octubre de 2009 al 20 de maig de 2010

15-10-2009 | Sala 8

19:00 - 21:00 HPV i carcinoma de cèrvix. Epidemieologia i vacuna

Ponent:  X.Bosch  

Moderador/a:  Dra. I. Trias  

19-11-2009 | Sala 8

19:00 - 21:00 Sessió d'autòpsies

Ponent:  Victoria Cusí  

H. Sant Joan de Deu

Ponent:  M. Rosa Bella  

Corporació Parc Taulí

Ponent:  Joan F. Garcia Fontgivell  

Hospital Universitari Joan XXlll

Coordinador/a:  Dr. J. Sirvent  

17-12-2009 | Sala 3

19:00 - 21:00 Sessió de Residents (I) Patologia Ginecológica

Coordinador/a:  A. Vidal  

Ponent:  A. Bueno  

Corporació Parc Taulí

Ponent:  Inesa Koptseva  

Hospital de la Vall d'Hebron

Ponent:  Míriam Gené  

Hospital Joan XXIII. Tarragona

Ponent:  Rosario Taco  

Hospital de Bellvitge

Ponent:  Sofía Hakim  

Hospital Clínic. Barcelona

Ponent:  Victoria Fusté  

21-01-2010 | Sala 3

19:00 - 21:00 Sessió Conjunta amb la Societat de Citopatologia: Tècniques moleculars en citologia

Tècniques moleculars en citologia

Ponent:  Dr. Rodríguez Peralto

Hospital 12 de Octubre. Madrid

15-04-2010 | Sala 2

19:00 - 21:00 Noves aportacions al coneixement de les bases moleculars dels tumors hormono-dependents: els exemples de l'endometri, la pròstata i l'ovari.

Coordinador/a:  Inés de Torres  

Hospital Vall d'Hebron

Ponent:  Jaume Reventós  

Hospital de la Vall d'Hebron

20-05-2010 | Sala 9

19:00 - 21:00 HPV i carcinoma no cervical

Coordinador/a:  Eva Musulén