imatge entitat
Filial del Vallès Occidental 
Ir Curs sobre El pacient fràgil

Els dimecres, 30 d'abril, 7 i 14 de maig de 2014

30-04-2014 | Seu Filial del Vallès Occidental | Josep Renom, 17-21 (Sabadell)

18:00 - 21:00 Ir Curs sobre el Pacient Fràgil

Fragilitat/davallada

Professor/a: Dra. Dra. Carme Nogueras Rimblas

Especialista en Geriatria. Metge de la UFFIS Geriàtrica. CSU Parc Taulí

Deteriorament cognitiu i fragilitat

Professor/a: Dr. Dr. Daniel Rodriguez

Coordinador Mèdic de l'Hospital de Sant LLàtzer. CS de Terrassa

Taller pràctic

Professor/a: Dra. Dra. Carme Nogueras - Dr. Daniel Rodríguez

07-05-2014 | Seu Filial del Vallès Occidental | Josep Renom, 17-21 (Sabadell)

18:00 - 21:00 Ir Curs sobre el Pacient Fràgil

Complexitat, fragilitat i presa de decisions

Professor/a: Dr. Jordi Amblàs Novellas

Especialista en Geriatria. Responsables Unitat Geriàtrica d'Aguts UGA. Consorci Hospitalari de Vic

Adeqüació de la prescripció en el pacient crónic

Professor/a: Dra. Dra. Núria Molist

Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Adjunta del servei de UGA. Consorci Hospitalari de Vic

Taller pràctic

Professor/a: Dra. Dra. Núria Molist - Dr.Jordi Amblàs

14-05-2014 | Seu Filial del Vallès Occidental | Josep Renom, 17-21 (Sabadell)

18:00 - 21:00 Ir Curs sobre el Pacient Fràgil

Cures Pal·liatives al pacient crònic

Professor/a: Dra. Dra. Carme Sala

Cap d'àrea d'Atenció Pal·liativa. CS de Terrassa

Aspectes ètics al pacient fràgil

Professor/a: Dr. Dr. German Diestre Ortin

Especialista en Medicina Interna. Adjunt del servei de Psicogeriatria del Centre Sociosanitari Albadaa

Taller pràctic

Professor/a: Dra. Dra. Carme Sala - Dr. German Diestre