imatge entitat
Filial del Vallès Occidental 
I Curs sobre Tractament del dolor crònic, abordatge, estratègies i actualització terapèutica

16, 23 i 30 de gener de 2013 a la Seu de la Filial del Vallès Occidental

16-01-2013 | Seu Filial del Vallès Occidental | Josep Renom, 17-21 (Sabadell)

17:30 - 20:30 Tractament del dolor crònic, abordatge, estratègies i actulaització terapèutica

El dolor com a motiu de consulta - Tipus definits de dolor crònic - Valoració integral del dolor crònic, visió holística

Ponent: Dr. Dr. Sebastià Gallardo Quesada

Especialista en Medicina Interna. Master en Cures Pal·liatives (UB) Coordinador del Servei de Cures Pal·liatives de la CSUPT. Hospital de Sabadell

Aspectes psicològics relacionats amb el dolor crònic

Ponent: Sra. Sra. Montserrat Barnaus

Especialista en Psicologia Clínica de la CSUPT - Hospital de Sabadell

Estratègia i bases de la terapèutica farmacològica. Ús des opioïdes

Professor/a: Dr. Dr.Isidre Grimau Malet

Especialista en Medicina Interna. Master en Cures Pla·liatives (UB). Metge adjunt del Servei de Cures Pal·liatives de la CSUPT. Hospital de Sabadell

23-01-2013 | Seu Filial del Vallès Occidental | Josep Renom, 17-21 (Sabadell)

17:30 - 20:30 Tractament del dolor crònic, abordatge, estratègies i actulaització terapèutica

Estratègia terapèutica i tractament del dolor crònic en geriatria

Professor/a: Dra. Dra. Macarena Cabrera Pajarón

Especialista en Geriatria i Gerontologia. Metge adjunt del Servei de Cures Pal·liatives PADES de la CSUPT. Hospital de Sabadell

Tractament del dolor crònic d'origen neuropàtic

Professor/a: Dr. Dr. Jenaro Mañero Rey

Especialista en Anestesiologia, Reanimació i Clínica del Dolor. Metge Sènior del Servei d’ Anestèsia i Clínica del Dolor de la CSUPT. Hospital de Sabadell r

Discusió cas núm.1 (dolor crònic oncològic, dolor nociceptiu i neuropàtic, aspectes psicològics)

30-01-2013 | Seu Filial del Vallès Occidental | Josep Renom, 17-21 (Sabadell)

17:30 - 20:30 Tractament del dolor crònic, abordatge, estratègies i actulaització terapèutica

Tractament del dolor crònic en Reumatologia

Professor/a: Dr. Dr. Enric Casado

Especialista en Reumatologia. Metge adjunt del Servei de Reumatologia de la CSUPT. Hospital de Sabadell

Tractament del dolor crònic relacionat amb la malaltia oncològica

Professor/a: Dr. Enrique Gallardo Díaz

Especialista en Oncologia Clínica. Metge adjunt del Servei d’Oncologia de la CSUPT. Hospital de Sabadell

Dicusió cas núm. 2 (malalt fràgil, sindromes geriàtriques, atropatia degenerativa/inflamatòria)