imatge entitat
Filial del Vallès Oriental 
II Jornada d'estudi de la malaltia crònica- insuficiència cardíaca

Dies, 11 i 19 de febrer de 2010

Observacions: Avaluació via telemàtica abans del 12 de març de 2010

11-02-2010 | Sala d'actes i Aules de la Rectoria de Sant Esteve de Granollers | Granollers (Granollers)

15:30 - 20:00 Trobada amb els moderadors dels grups per formació i seguiment de la metodologia de treball

19-02-2010 | Sala d'actes i Aules de la Rectoria de Sant Esteve de Granollers | Granollers (Granollers)

15:30 - 16:00 Presentació del programa de la jornada i distribució del material de treball pels assistents a la jornada

Guies de pràctica clínica

Trajectòries clíniques

Educació sanitària

16:00 - 17:00 Grups de treball - Tallers

17:00 - 17:30 Inauguració / Presentació de la Jornada

17:30 - 18:00 Cafè

18:00 - 18:30 Presentació de treballs / iniciatives de recerca

18:30 - 20:00 Posta en comú de les conclusions dels tallers

20:00 - 20:30 Final de la jornada