imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
Interpretació pràctica de ECG i d'arítmies

Dia 24 i 25 de febrer de 2011 - Hospital del Mar

Observacions: Secretària Tècnica
Cristina Rey Garcia
Dpt. de Formació de l'Acadèmia
Telèf. 93.203.24.72
Fax. 93.418.87.29
[email protected]

24-02-2011 | Hospital del Mar(UDIMAS) - Facultat de Medicina de la UAB | C/ Dr. Aiguader, 80 (08003- Barcelona)

08:30 - 08:45 Lliurament de documentació

08:45 - 09:00 Introducció

Introductor/a:  Jordi Bruguera  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

09:00 - 10:00 Conceptes bàsics i interpretació del ECG normal

Ponent:  Mercè Cladellas  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

10:00 - 11:00 Creixements auriculars i ventriculars

Ponent:  Josep Roca  

Hospital Universitari de Bellvitge

11:00 - 11:30 Descans - Cafè

11:30 - 12:30 Bloqueig branca dreta i esquerra. Hemibloquejos

Ponent:  Mercè Cladellas  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

12:30 - 13:30 Cardiopatia isquémica

Ponent:  Josep Comín  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

13:30 - 15:00 Dinar

15:00 - 17:00 Taller d'interpretació pels assistents d'ECG dels temes anteriors

Ponent:  Josep Comín  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

Ponent:  Julio Martí  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

Ponent:  Mercè Cladellas  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

25-02-2011 | Hospital del Mar(UDIMAS) - Facultat de Medicina de la UAB | C/ Dr. Aiguader, 80 (08003- Barcelona)

09:00 - 10:00 Arítmies: supraventriculars

Ponent:  Julio Martí  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

10:00 - 10:30 Bloqueig auricular i auriculoventricular

Ponent:  Josep Comín  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

10:30 - 11:00 Descans - cafè

11:00 - 12:00 Arítmies ventriculars. Diagnòstic diferencial de taquicàrdies amb QRS ampla

Ponent:  Concepción Alonso  

Hospital Sant Pau

12:00 - 14:15 Interpretació pels assistents d'ECG dels temes anteriors

Ponent:  Josep Comín  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

Ponent:  Mercè Cladellas  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

Ponent:  Julio Martí  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar

14:15 - 14:30 Examen interpretació de dos ECG

14:30 - 15:00 Interpretació per assistents de dos casos clínics amb ECG avançats (voluntari)