L'Acadèmia

Sala de premsa

Catalunya líder en formació de metges i infermeres especialistes en geriatria el 2021
Publicada el 29/04/2021

Els “pediatres” de les persones grans


Barcelona 29 d’abril de 2021. Catalunya passarà, en tres anys (2018-2021), de 16 a 34 el nombre de places de metge especialista en geriatria, amb un increment  del 112 per cent,  i de 2 a 25 places d’infermeria especialista en geriatria, cosa que representa un increment del 1.300 per cent de places.

 

Això suposa, segons ha explicat la Dra. Anna Renom, vocal de docencia de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, que Catalunya haurà passat a ser la comunitat autònoma que formarà més metges, 34 dels 95 que es formaran a tot l’estat espanyol, i 25 de les 66  infermeres especialistes en geriatria. Catalunya estarà a molta distància de les comunitats que la segueixen, així com molt lluny també dels 25 metges i 9 infermeres especialistes que es formaran a Madrid.

 

L’envelliment de la població a Catalunya, així com l’increment de persones fràgils i amb múltiples malalties cròniques, especialment l’experiència de la pandèmia per COVID-19, ha deixat palesa, ha afegit la Dra. Renom, la necessitat de professionals experts en atendre aquesta població. Si bé l’especialitat de Geriatria és relativament nova (des de 1978 en el cas dels metges i des de 1987 en el de les infermeres), progressivament s’han anat fent evidents els grans beneficis –per a les persones ateses i per al sistema sanitari– que suposa la incorporació de professionals especialitzats en geriatria.

 

Els beneficis de la intervenció geriàtrica especialitzada, ha afirmat la Dra. Renom, són múltiples i amb gran evidència científica, ja sigui als hospitals d’aguts, d’atenció intermèdia o a la comunitat i residències geriàtriques: millora en l'autonomia per a les tasques quotidianes de les persones, menor nombre de complicacions, menor mortalitat, menor despesa sanitària o menor risc d’ingrés a residència.

 

Deu raons per escollir Geriatria


En aquest context, la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, ha iniciat una campanya informativa destinada als metges i infermeres que han d’escollir especialitat, amb l’objectiu d’explicar els elements clau de l’especialitat. Aquests són 2 vídeos curts elaborats amb aquest objectiu:

https://www.youtube.com/watch?v=V1UPG2wlQU4 https://www.youtube.com/watch?v=judcGuK8lO0

 

 

 

PER SABER-NE MÉS:

 

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ: SITUACIÓ DE PRESENT I PROJECCIONS DE FUTUR


La població de 65 anys o més a Catalunya actualment és de pràcticament 1,5 milions de persones, representant sobre el 19% de la població (més del 3% del total de població són persones de 85 anys o més, que representen un 3,20% de la població general). Segons les projeccions poblacionals, es preveu que el percentatge de població de 65 anys en endavant, augmentarà progressivament fins a un 22,3% l’any  2030 (3,7% de ≥85 anys) i un 30% l’any 2060 (8% de ≥85 anys).

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA GERIATRIA


On treballen els metges i infermeres especialistes en Geriatria?

  • Als grans hospitals d’aguts, a les unitats geriàtriques d’aguts, unitats d’ortogeriatria i UFISS.
  • Als hospitals sociosanitaris (unitats de recuperació funcional, unitats de psicogeriatria, unitats de cures pal·liatives, unitats de llarga estada,...). A Catalunya hi ha 98 centres sociosanitaris.
  • Als recursos comunitaris (consultes externes, hospitals de dia, equips d’hospitalització domiciliària, residències geriàtriques...)

Quins són els elements clau de l’atenció geriàtrica especialitzada?

  • Treball en equip interdisciplinari (múltiples professionals: metges, infermeres, auxiliars d’infermeria, treballadors socials, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs....)
  • Valoració multidimensional de la persona (tenint en compte la seva realitat clínica, funcional, emocional/cognitiva i social)
  • Personalització del pla d’atenció (orientat als resultats que importen a les persones grans i a la seva autonomia)
  • Mirada de sistema (treball col·laboratiu / integrat amb la resta d’equips i professionals del sistema sanitari i social)

Ha demostrat millorar els resultats en les persones grans l’atenció geriàtrica especialitzada?

  • A l’hospital d’aguts:

-13% de reducció de la incidència de deteriorament funcional a l’alta

-25 % d’augment de la proporció dels pacients que retornen a domicili

-10 % de reducció de l’estada mitjana

-10 % de reducció dels costos (aproximadament 1.500 € per persona/ingrés)

-Menor nombre de caigudes (OR 0,51) i de síndrome confusional (OR 0,73)

-Menor mortalitat (OR 0,73)

 

  • Als centres sociosanitaris:

-34% d’augment de la probabilitat de millora funcional

-Reducció de la institucionalització (ingrés a residències geriàtriques)

-Reducció de la mortalitat

 

  • Als recursos comunitaris:

-Millora dels resultats de salut

-Evitació d’ingrés hospitalari

-Reducció del nombre de dies d’utilització de llits hospitalaris

-Reducció de la institucionalització

 

EFE (adjunt)

 

RAC1

Entrevista a RAC1 amb la Dra. Renom, vocal de docència de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, per a parlar de la convocatòria  de més del doble de places de geriatria que el curs anterior.

 

https://www.rac1.cat/societat/20210429/493536092861/geriatria-convocatoria-places-mir-especialitat-residencia-gent-gran.html?dDownload EFE