L'Informatiu: Presentació

Raó d'ésser:

En aquestes pàgines podreu trobar els darrers exemplars de L'Informatiu de l'Acadèmia. Aquesta publicació és una agenda mensual d'informació, adreçada als membres de la nostra institució i que recull informació d'interès per als socis de l'Acadèmia.


Crèdits

Consell Directiu:

Àlvar Net Castel
Josep Monterde Junyent
Miquel Roca Bennasar
Joan Bargay Lleonart
Carme Gomar Sancho
Lluís Blanch Torra

Secretaria i correspondència:

L'Informatiu
Major de Can Caralleu, 1-7
E-08017 Barcelona
Tel.: 93.203.10.53   Fax: 934.188.729
Adreça electrònica: [email protected]
Dipòsit legal: B-15.327-2000