Relació de Societats

 
Acupuntura
Societat Científica d'Acupuntura
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2002
Núm. registre: 27.841

Aportació: 9,00 €/trim. S'ha de tenir un grau en ciències de la salut i enviar el certificat d'acupuntor/a a: [email protected]

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.scacb.cat/
 
AECS
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1964
Núm. registre: 14.382

Aportació: 38,17€ anuals (25,45€ Acadèmia+12,72€ AECS)

Telèfon: 932030756
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.aecs.org
 
Al·lèrgia
Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1961
Núm. registre: 11.382

Aportació: 6,01 € trimestrals

Observacions: Cal presentar una carta signada per dos membres de la Societat, que avali la sol·licitud del nou soci i enviar-la a: [email protected]

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.academia.cat/allergia
 
Alimentació
Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Núm. registre: 11.369

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.academia.cat/alimentacio
 
Anatomia Pat.
Societat Catalana d'Anatomia Patològica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1968
Núm. registre: 10.904

Aportació: 30,05 € anuals 75,13 € anuals els socis que volen rebre mostres dels seminaris

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/anatomia/index.htm
 
Anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1954
Núm. registre: 10.906

Aportació: 10 € trimestrals Residents: 50% de reducció

Telèfon: 932030756
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.scartd.org
 
Angiologia
Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1949
Núm. registre: 11.325

Aportació: 12,02 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.scacve.org
 
Arquitectura i Salut
Societat Catalana d'Arquitectura i Salut
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Aportació: sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
 
ATCTabac
Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2010
Núm. registre: 55.038

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.academia.cat/cttabaquisme
 
Bioètica
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1980
Núm. registre: 56.887

Aportació: 12,02 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/bioetica/
 
Biotecnologia
Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2013
Núm. registre: 51.790

Aportació: sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.academia.cat/biotecnologia
 
C. Cardíaca
Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1978
Núm. registre: 11.342

Aportació: Sense aportació addicional La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.academia.cat/ccardiaca
 
C. Major Amb.
Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2009
Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/cma/
 
C. Màxil.lofacial
Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1988
Núm. registre: 9.362

Aportació: Numeraris: 25,00 € semestrals Residents: 100% de reducció pels R-1 / 18,03 € semestrals pels R-2, R-3, R-4 i R-5

Observacions: Cal presentar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al fax 93 203 14 85 o al correu: [email protected]

Telèfon: 932031318
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.maxilocat.cat
 
C. Ortopèdica
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1931
Núm. registre: 12.665

Aportació: 7,20 € trimestrals Residents: 100% de reducció La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.sccot.cat
 
C. Plàstica
Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1961
Núm. registre: 11.172

Aportació: 60,00 € semestrals // reduccions per a residents: R-1 i R-2 reducció del 100%, de R-3 a R-5 reducció del 50%

Observacions: Cal presentar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat i enviar-lo a [email protected]

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.sccpre.org
 
C. Toràcica
Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1992
Núm. registre: 18.582

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.academia.cat/ctoracica
 
CAMFiC
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
C/  Diputació 316
08009 Barcelona

Data fundació: 1994
Aportació: Quota CAMFiC: 7,96 € semestrals (R-1 i R-2: reducció del 75% R-3 i R-4: reducció del 50%) // Soc. Española: 30,25 € anuals // Diplomats i altres contactar amb la camfic directament

Telèfon: 933011777
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.camfic.cat/
 
Cardiologia
Societat Catalana de Cardiologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1973
Núm. registre: 24.157

Aportació: Especialistes: 16,56 € anuals || Residents especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents Metges no especialistes i infermers/es, seran membres associats: 16,56€ anuals

Telèfon: 932036098
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.catcardio.cat
 
Cirurgia
Societat Catalana de Cirurgia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1928
Núm. registre: 762

Aportació: Numeraris: 42,56 € anuals Residents: R-1 reducció del 100%, R2 a R-5 reducció del 50% Corresponents: 21,28 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://www.sccirurgia.org
 
Citopatologia
Societat Catalana de Citopatologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1993
Núm. registre: 18.170

Aportació: 30.05 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/citopato/index
 
Contracepció
Societat Catalana de Contracepció
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1981
Núm. registre: 11.745

Aportació: 6,25 € trimestrals Soc. Española: 8,75 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: [email protected]
Web: http://webs.academia.cat/societats/contracep/
 •  
  Cures Pal·liatives
  Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 12.158

  Aportació: 7,50 € trimestrals

  Telèfon: 932032331
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scbcp.cat/
   
  Demcat
  Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2014
  Núm. registre: 53.620

  Aportació: sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/demcat
   
  Dermatologia
  Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1950
  Núm. registre: 11.303

  Aportació: Sense aportació addicional La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents

  Observacions: els metges no dermatòlegs i els socis Adjunts han d'enviar una carta per justificar la vinculació amb la dermatologia

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/dermato/
   
  Diabetis
  Associació Catalana de Diabetis
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1979
  Núm. registre: 15.150

  Aportació: 5,00 € anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.acdiabetis.org
   
  Digestologia
  Societat Catalana de Digestologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 10.961

  Aportació: 14,42 € anuals // Residents i becaris: 100% de reducció. Els becaris han d'enviar un document que acrediti la condició i la data termini de la beca a: [email protected]

  Telèfon: 932030731
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scdigestologia.org
   
  Documentació M.
  Societat Catalana de Documentació Mèdica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1987
  Núm. registre: 11.555

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/document
   
  Dolor
  Societat Catalana de Dolor
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2002
  Núm. registre: 28.475

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scdolor.cat/
   
  Dret Sanitari
  Societat Catalana de Dret Sanitari
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1992
  Núm. registre: 46.660

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/dretsanitari
   
  Electromiografia
  Societat Catalana d'Electromiografia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1982
  Núm. registre: 10.905

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/electromiografia
   
  Endocrinologia
  Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1944
  Núm. registre: 13.863

  Aportació: 8,00 € anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scen.cat
   
  Endoscòpia Dig.
  Societat Catalana Medicoquirúrgica d'Endoscòpia Digestiva
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2000
  Núm. registre: 18178

  Aportació: 20,00 € anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.endodigest.org
   
  ESSD
  European Society for Swallowing Disorders
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2011
  Núm. registre: 46.577

  Aportació: Tramitar l'alta a través de la web: http://www.myessd.org/how.php

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.myessd.org
   
  Farmàcia Cl.
  Societat Catalana de Farmàcia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 11.235

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932030716
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scfarmclin.org
   
  Farmacologia
  Societat Catalana de Farmacologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 10.979

  Aportació: 3,00 € trimestrals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/farmacologia
   
  Fisioteràpia
  Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1995
  Núm. registre: 25.061

  Aportació: 5,26 € trimestrals || Fisioterapèutes col·legiats: reducció del 40% el 1er any i el 20% el segon any sobre la quota de L'Acadèmia || Reducció del 100% pels estudiants

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scfisioterapia.cat
   
  Geriatria
  Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1982
  Núm. registre: 10.451

  Aportació: 30,00 € anuals

  Telèfon: 932030731
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scgig.cat
   
  Gestió Sanitària
  Societat Catalana de Gestió Sanitària
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2011
  Núm. registre: 55.813

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scgs.cat/
   
  Hematologia
  Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1950
  Núm. registre: 11.367

  Aportació: 22,00 € anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/hemato/index.php
   
  Hipertensió
  Societat Catalana d'Hipertensió Arterial
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 23.067

  Aportació: 25,00 € anuals | Residents: primer any com a soci reducció del 100%, la resta d'anys un 50%

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.schta.cat
   
  Història Med.
  Societat Catalana d'Història de la Medicina
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1976
  Núm. registre: 11.395

  Aportació: 6,00 € trimestrals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.historiamedicina.cat/
   
  Hospitalitz.Dom
  Societat Catalano-Balear d'Hospitalització Domiciliària
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2001
  Núm. registre: 11.109

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/atenciodom
   
  Immunologia
  Societat Catalana d'Immunologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.265

  Aportació: 12,02 € anuals || Residents, becaris, estudiants de màster: reducció del 100% el 1er any i 50% la resta d'anys

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.sci.cat
 •  
  Infermera en COT
  Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2016
  Aportació: 13€/any

  Observacions: no admeten socis adherits

  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/infermeriacot/
   
  Infermeria
  Societat Catalanobalear d'Infermeria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1988
  Núm. registre: 10.857

  Aportació: 5€ semestrals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/infermeria
   
  Innovació Simulació
  Societat Catalana d'Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2012
  Núm. registre: 52.349

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/simulacio/
   
  Logopèdia
  Societat Catalana de Logopèdia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2017
  Aportació: 10€ anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/logopedia
   
  M. Esport
  Societat Catalana de Medicina de l'Esport
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 9.242

  Aportació: 3,01 € trimestrals // si desitja pertànyer, també, a la Secció de Medicina de Muntanya indiqui-ho a l'últim pas del formulari d'alta o enviï un mail a: [email protected], la quota és de 30 € anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scme.cat/
   
  M. Intensiva
  Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 10.913

  Aportació: 6,00 € semestrals

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.socmic.cat
   
  M. Interna
  Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1959
  Núm. registre: 11.045

  Aportació: 8 € trimestrals || R-1: 100% de reducció || Soc. Española: 25,00 € anuals

  Telèfon: 932032331
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scmi.org
   
  M. Legal
  Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1974
  Núm. registre: 11.234

  Aportació: 1,80 € trimestrals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/mlegal
   
  M. Nuclear
  Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1994
  Núm. registre: 12.660

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/nuclear/
   
  M. Urgències
  Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1996
  Núm. registre: 23.202

  Aportació: Sense aportació addicional Ser soci de la SoCMUE implica també ser soci de la SEMES: La quota de la SEMES per als socis és la següent: metges 52€ anuals / residents 45€ anuals / infermeria 45€ anuals / tècnics 42€ anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.socmue.cat
   
  Mal. Infecc. MC
  Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.394

  Aportació: 8 € trimestrals // Residents, becaris i alumnes de màster: 5€ trimestrals (enviar justificant a [email protected] on consti la data de finalització de la mateixa)

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scmimc.org
   
  Mal.Minoritàries
  Societat Catalana de Malalties Minoritàries
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2018
  Aportació: sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
   
  Nefrologia
  Societat Catalana de Nefrologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1962
  Núm. registre: 10.962

  Aportació: 12,02 € anuals

  Observacions: no admeten socis diplomats

  Telèfon: 937552382
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.socane.cat/
   
  Neurocirurgia
  Societat Catalana de Neurocirurgia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1977
  Núm. registre: 11.776

  Aportació: 39,07 € anual

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://scnc.cat/
   
  Neurofisiologia
  Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 11.775

  Aportació: 18,03 € anual

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/neurofisiologia
   
  Neurologia
  Societat Catalana de Neurologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1967
  Núm. registre: 11.561

  Aportació: 12,44 € anuals

  Telèfon: 932017571
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scn.cat
   
  Obstetrícia
  Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1965
  Núm. registre: 10.931

  Aportació: 14,52 € semestrals Residents: 100% de reducció

  Telèfon: 932030756
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/obstetricia
   
  Odontoestomatol.
  Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1971
  Núm. registre: 11.109

  Aportació: Numeraris: 75€ anuals Postgraduats: 50% de reducció Postgraduats de primer any i estudiants: 100% de reducció

  Telèfon: 932032805
  Correu e.: [email protected]
  Web: https://fscoe.org
   
  Oncologia
  Societat Catalanobalear d'Oncologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1964
  Núm. registre: 11.588

  Aportació: 9,10 € anuals Residents: 100% de reducció

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/oncologia/
   
  ORL
  Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 11.213

  Aportació: 10,00 € anuals Residents: 100% de reducció i la SCORL es fa càrrec d'una part de la quota de l'Acadèmia.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scorl.cat
   
  Paleopatologia
  Associació Catalanobalear de Paleopatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1999
  Núm. registre: 10.979

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/paleopatologia
   
  Pàncrees
  Societat Catalana de Pàncrees
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Núm. registre: 51.076

  Aportació: 10€ anuals. Residents: 100% de reducció

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scpanc.cat/
 •  
  Pediatria
  Societat Catalana de Pediatria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1926
  Núm. registre: 414

  Aportació: Especialistes: 15,84€ trimestrals | Adherits: 7,92€ trimestrals | R-1 : 100% de reducció R-2, R-3, R-4, R-5: 25% de reducció Asoc. Española: 15€ anuals

  Observacions: Per a ser soci de la SC de Pediatria cal emplenar també la Sol·licitud d'ingrés a aquesta Societat que es troba a la web www.scpediatria.cat

  Telèfon: 932030312
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scpediatria.cat
   
  Pneumologia
  Societat Catalana de Pneumologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1942
  Núm. registre: 11.224

  Aportació: 9,02 € anuals

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.socapnet.org
   
  Psicologia Clínica
  Societat Catalana d'Especialistes en Psicologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2009
  Aportació: 2,50 euros trimestrals // Només s'admeten especialistes en psicologia clínica, enviar acreditació a: [email protected]

  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/psicologiaclinica
   
  Psicologia Gral. Sanit.
  Societat Catalanobalear de Psicologia General Sanitària
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2001
  Núm. registre: 28.393

  Aportació: 5,00 €/semestre

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scbpsicologia.org
   
  Psiquiatria i SM
  Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1967
  Núm. registre: 10.995

  Aportació: Numeraris: 7,50 € trimestrals R-1: 100% de reducció R-2, R-3, R-4: 50% de reducció

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.psiquiatriaisalutmental.cat
   
  Psiquiatria Inf.
  Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 11.143

  Aportació: 20,00 € trimestrals

  Telèfon: 932031318
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/psiquiatriainf
   
  Qualitat Assis.
  Societat Catalana de Qualitat Assistencial
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1995
  Núm. registre: 23.077

  Aportació: 11,25 € trimestrals Soc. Española: 11,25 € trimestrals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: https://scqa.cat
   
  Radiologia
  Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 10.993

  Aportació: Sense aportació addicional La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.radiolegs.org/
   
  Rehabilitació
  Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 11.370

  Aportació: 10,36 € anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/rehabil/
   
  Reumatologia
  Societat Catalana de Reumatologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1948
  Núm. registre: 11.489

  Aportació: 6,01 € anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: https://www.screumatologia.cat/
   
  Salut Digital
  Societat Catalana de Salut Digital
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2016
  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scsalutdigital.cat/
   
  Salut Laboral
  Associació Catalana de Salut Laboral
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2014
  Núm. registre: 1.710

  Aportació: 5€/trimestre

  Telèfon: 932031142
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.salutlaboral.com/
   
  Salut Mediambiental
  Societat Catalana de Salut Mediambiental
  C/  Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona

  Aportació: sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
   
  Salut Pública
  Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears
  C/ Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 11.256

  Aportació: 20€ anuals / Residents: 100% reducció pels R-1, 50% de reducció pels R-2 a R-4

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/publica/
   
  Sexologia
  Societat Catalana de Sexologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1970
  Núm. registre: 11.461

  Aportació: 8,69€ trimestrals. Documentació complementària: currículum acadèmic i professional signat i una carta de sol·licitud per pertànyer a la S.C. de Sexologia, on s’expressi l’interès per aquesta disciplina, tant des del punt de vista específic de les Ciències de la Salut (sexoteràpia, farmacologia, etc.) com des del punt de vista de Ciència en general. S'ha d'enviar a: [email protected]

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.sexologiacat.cat
   
  Teràpia Familiar
  Societat Catalana de Teràpia Familiar
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1990
  Núm. registre: 13.354

  Aportació: 16,50 € trimestrals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://webs.academia.cat/societats/terapia/
   
  Tiroide
  Societat Catalana de Tiroide
   Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: tiroide.cat
   
  Transfusió
  Societat Catalanobalear de Transfusió Sanguínia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 6.541

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scbts.org
   
  Trasplantament
  Societat Catalana de Trasplantament
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 24.976

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/transplantament
   
  Urologia
  Societat Catalana d'Urologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1944
  Núm. registre: 11.304

  Aportació: 6,01 € trimestrals || Residents: 50% de reducció i la Societat es fa càrrec del 50% de la quota de residents de L'Acadèmia

  Telèfon: 934881177
  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.scurologia.cat
   
  Val. Dany Corp.
  Societat Catalano Balear de Valoració Mèdica del Dany Corporal
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08013 Barcelona

  Data fundació: 2016
  Aportació: sense aportació addicional

  Correu e.: [email protected]
  Web: http://www.academia.cat/danycorporal