Destí de les aportacions dels socis a l'Acadèmia

Distribució de les aportacions econòmiques dels socis i de l’Acadèmia


El gràfic mostra l'estructura de les despeses totals de l'Acadèmia de l'any 2018 i el repartiment entre la part aportada pels socis i l'aportada per l'Acadèmia.


Euro 1

Com gestiona l’Acadèmia les aportacions dels socis?


Amb les aportacions dels socis es cobreix un 70,60% de les despeses totals de l'Acadèmia. En el gràfic que exposem a continuació s'especifica el repartiment d'aquest percentatge per categories de despesa.


Euro 2

A què es destina cada euro aportat pel soci?

Aquest gràfic expressa, en cèntims, el destí de cada euro aportat pel soci.


Euro 3