L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Metge/essa Sociosanitari
Publicació: 10/12/2020
Referència: 11261
Descripció: La persona seleccionada tindrà com a missió principal, proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una qualitat de vida en el decurs de la malaltia amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat d’aquesta en un marc de sostenibilitat econòmica i formar-se i fer docència per adequar els coneixements, habilitats i actituds a les necessitats de l’entorn, de l’organització i del propi professional garantint el seu desenvolupament professional. Requerim:  Llicenciatura en medicina i cirurgia  Títol d’especialista en Geriatria i Gerontologia o en bé en Medicina Interna amb experiència en geriatria Valorem:  Doctorat Oferim:  Incorporació al Centre Sociosanitari Vallparadís, per assumir tasques assistencials en hospital d'atenció intermèdia amb activitat de subaguts, atenció pal.liativa i convalescència  Contracte indefinit  Jornada completa  Conveni d’aplicació SISCAT  Lloc de treball: Terrassa