Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


CAP D'UNITAT DE SM D'ADULTS
Publicació: 24/05/2019
Referència: 7717
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) necessita cobrir un lloc de treball de Cap d’Unitat de Salut Mental d’Adults de Terrassa davant la pròxima jubilació de la seva titular. A tal efecte, es fa pública la present convocatòria, que serà oberta, i per tant s’hi podran presentar com a candidats tant especialistes del propi CST com professionals externs. Per a optar al lloc de treball convocat es requereix disposar del títol oficial de Llicenciat/da en Medicina (amb l’especialitat de Psiquiatria) o Grau de Psicologia (amb l’especialitat de Psicologia Clínica), o Grau d’Infermeria (amb l’especialitat de Salut Mental). Tots aquests títols han d’estar homologats pel Ministeri en els casos de facultatius/ves estrangers/res que l’hagin obtingut al seu país d’origen. Es valorarà especialment l’experiència prèvia acreditada en unitats i dispositius de salut mental d’adults, i en la gestió d’equips en aquests dispositius. Les tasques consistiran en: - Coordinar l’equip de salut mental d’adults d’acord amb la missió, la visió i els valors del CST, fomentant la col·laboració i cohesió entre professionals i el treball interdisciplinari. - Garantir la qualitat assistencial de l’equip i el compliment del contracte amb el CatSalut. Avaluar l’assistència i l’assoliment dels objectius. - Impulsar i aplicar de forma participativa les decisions estratègiques d’actuació. - Complir els criteris de qualitat assistencial, de la normativa laboral, de la normativa de prevenció i seguretat al lloc de treball. - Impulsar la creació, actualització i acompliment de protocols, circuits i procediments propis de l’àrea de salut mental. - Gestionar la coordinació entre els equips de salut mental, i també amb els equips d’atenció primària i altres especialitats, tant del CST com de les institucions sanitàries del nostre sector sanitari. - Gestionar la coordinació amb diferents entitats socials i comunitàries. - Promoure el desenvolupament professional del seu equip, impulsant la formació continuada i la seva participació en la docència, la recerca i la innovació. - Funcions assistencials pròpies de la seva especialitat. El lloc de treball convocat depèn tant des del punt de vista jeràrquic com funcional del Director de l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental, al qual caldrà reportar el resultat i les incidències de la seva gestió professional. Els/les candidats/tes interessats/des hauran fer arribar a la Direcció de Recursos Humans del CST (Hospital de Terrassa, Ctra. Torrebonica s/n 08227-Terrassa), o per mitjà de correu electrònic enviat a l’adreça [email protected] un currículum actualitzat en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). c) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). d) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions, treball de recerca, etc.) Poden presentar-se tots/es els/les professionals interns/es i externs/es que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits d’aquesta convocatòria. Una comissió de selecció integrada per responsables de la Direcció Assistencial i de l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental, i de la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits dels candidats/tes, podrà convocar-los a una entrevista personal per completar l’avaluació de la seva idoneïtat per al lloc de treball requerit i concretar altres aspectes de les condicions laborals. Durant aquesta entrevista el candidat haurà de presentar un model organitzatiu d’atenció comunitària així com de la pròpia unitat, que s’haurà fet arribar prèviament a la celebració de l’entrevista. El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins al 4 de juny de 2019