L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/SSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
Publicació: 16/10/2020
Referència: 11130
Descripció:

El Parc de Salut MAR, organització integral de serveis que conformen un gran parc de salut en el litoral de Barcelona, en el que es concentra un dels pols més dinàmics de coneixement assistencial, docent i de recerca de la ciutat, necessita incorporar un METGE/SSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA S’OFEREIX - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb diverses possibilitats de contractació (incloses guàrdies). - Ubicació a l'Hospital del Mar. REQUISITS Formació acadèmica: - Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i Cirurgia, i especialitat en Pediatria, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. Experiència professional: - Experiència professional acreditada, com a metge/essa especialista en pediatria, en una institució hospitalària. ES VALORARÀ - Mèrits científics i recerca efectuada. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements, idiomes i formació complementària. - Disponibilitat horària. CONTACTE: Les persones interessades s’han d’inscriure a l’oferta de treball, complimentant el formulari de sol·licitud d’accés disponible en el web del PSMAR i adjuntar el currículum vitae: https://www.parcdesalutmar.cat/ca/professionals/oferta-publica/view/?ID=591&extesa=true&ID_OFERTA=180