L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


CAP DE SERVEI D’URGÈNCIES
Publicació: 14/12/2020
Referència: 11272
Descripció: CONVOCATÒRIA Procediment intern/extern. CAP DE SERVEI D’URGÈNCIES L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), únic hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona un/a CAP DE SERVEI D’URGÈNCIES (metge/ssa). • Incorporació immediata. o Contracte indefinit a temps complert • Condicions laborals Sector Sanitari. DATES I TERMINIS • Publicació de la convocatòria: 14/12/2020 • Data tancament de la convocatòria: 15/01/2020 FUNCIONS PRINCIPALS • Sota la dependència de la Direcció Mèdica: o Organització i planificació de la prestació de serveis mèdic-quirúrgics, en el camp d’urgències-emergències, en l’àmbit territorial de l’alta i baixa Cerdanya. o Harmonització de procediments, protocols i estàndards de qualitat, d’acord amb la legislació i pràctiques sanitàries dels sistemes català i francès. o Lideratge i cohesió d’equips. PERFIL 1. REQUISITS: - Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya. - Domini escrit i oral del castellà i/o català i del francès. - Estar en possessió del títol de llicenciat/da en medicina i es valorarà especialitat mèdica. - Experiència assistencial en un servei d’urgències. - Perfil competencial apropiat per a la gestió de persones i equips, i desenvolupar projectes. (intel·ligència emocional, visió sanitària conjunta, orientació a l’assoliment, planificació i mètode, motor i innovació, comunicació i relacions, cooperació, lideratge i gestió de persones, integritat) 2. VALORABLE: - Experiència en direcció de servei o cap de servei a Urgències en un centre hospitalari de característiques similars o, en posicions de gestió, de caràcter assistencial. - Experiència en emergències mèdiques. - Experiència, o bé en el sistema d’utilització públic de Catalunya SISCAT o en la Xarxa d’Hospitals Francesos. - Presentació d’una proposta d’organització per a un Servei d’Urgències d’un Hospital Comarcal Aïllat. Tan sols en cas d’arribar a la fase d’entrevista final. SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ • Els ítems descrits en l’apartat 1 del perfil, seran excloents. • Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, experiència en un dels sectors sanitaris d’utilització pública (català / francès), i en el projecte de servei, durant el transcurs de la primera part de l’entrevista. L’avaluació del perfil competencial estarà desenvolupat per un professional independent en la segona part de l’entrevista. * Llengua 1: Es valorarà una de les tres llegües oficials escollida pel candidat (català, castellà o francès). ** Llengua 2: Si en la llengua materna el candidat ha escollit la francesa es valorarà el català o el castellà. Cas que s’hagi escollit català o castellà es valorarà obligatòriament el francès. *** Llengua 3: Es valorarà el català o castellà a raó que no hagi estat avaluada com a llengua 1 ni 2. Es poden adreçar les candidatures (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l’atenció del Sr. Vincent Rouvet, Director General, al següent mail: [email protected] Puigcerdà, 14 de desembre de 2020