Altres Informacions

Estadístiques Web

Visites a les webs de l'Acadèmia

Visites al portal web de l'Acadèmia durant els anys 2019, 2020 i 2021

Visites al portal web de l'Acadèmia i Societats durant l'any 2021

Visites al portal web de l'Acadèmia i Societats durant l'any 2020

Visites als portals web de Societats administrats pel departament l’any 2021

Nombre de visites als portals webs de Societats administrats pel departament a l'any 2021

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Acupuntura 263 337 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al.lèrgia 750 667 1376 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesiologia 1616 1059 1029 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angiologia 82 95 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antaomia Pat. 142 119 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATCTabac 550 731 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioètica 76 221 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Major Amb. 25 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Màxil.lofacial 467 319 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ortopèdica 2 161 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Toràcica 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirurgia 195 210 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contracepció 24 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cures Pal.liatives 555 1278 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatologia 123 178 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetis 224 2187 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digestologia 2107 1133 1656 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentació M. 68 105 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolor 359 673 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrinologia 90 91 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endoscòpia Dig. 37 405 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESSD 416 605 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmàcia Cl. 211 174 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisioteràpia 134 117 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriatria 391 402 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hematologia 186 204 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Història Med. 33 30 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospitalitz.Dom 15 11 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunologia 338 358 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infermeria 159 371 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infermeria COT 15 33 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovació Simulació 10 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Esport 36 38 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Intensiva 305 783 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Interna 306 459 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Nuclear 57 57 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Urgències 1024 1475 1548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mal. Infecc. MC 166 215 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurofisiologia 10 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetrícia 616 848 1037 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncologia 149 138 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ondas de choque 363 1065 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORL 425 396 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatria 3145 4780 2275 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumologia 553 530 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicol. Clínica 90 93 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psiquiatria i SM 975 1085 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psiquiatria Inf. 322 59 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pàncrees 30 145 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitació 113 157 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Digital 67 56 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Laboral 1077 896 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Pública 41 67 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teràpia F. 136 126 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0