Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac 
AJORNADA II Jornada d'Infermeria en Tabaquisme
Organitzat per SCATT & Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

Dijous, 18 de juny de 2020 | Espai Pujades Barcelona

18-06-2020 | 07:00 - 15:00 | Espai Pujades , Barcelona | Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6 - 8. (08003 Barcelona)

08:30 - 09:00 Registre i lliurament de documentació

09:00 - 09:15 Inauguració Oficial ~ Benvinguda ~

09:15 - 10:30 Conferència inaugural “El finançament del tractament per deixar de fumar als serveis sanitaris de Catalunya, com s’ha implantat?”

10:00 - 11:30 Taula rodona “La formació en tabaquisme en el grau de infermeria”

Resultats de “l’Estudi sobre Consum de Tabac en Estudiants Infermeria, Estudi ECTEC”

Universitat de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat de Tarragona

11:30 - 12:00 Pausa-Cafè + pòsters

12:00 - 13:30 Capsules: Compartint experiències en la prevenció, control i tractament en tabaquisme. Presentació comunicacions orals

4 comunicacions

4 comunicacions