Acadèmia
Filial del Maresme
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Curs d'Emprenedoria, Innovació i Salut, 2020-2021

7-01 a 17-06-21 Fundació Salut del CSdM Carretera de Cirera 230 08304 Mataró (Barcelona)

07-01-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 ( 08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 19:30 Sistema de Salut i de Recerca

Innovació versus Recerca en Salut -CT21 Habilitat per treballar en equips

Professor/a:  Pere Clave Civit

14-01-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 ( 08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 16:30 Sistema de Salut i de Recerca

Cas Pràctic i Tutories

Professor/a:  Ernest Bombuy Gimenez

Professor/a:  Ernest Palomeras Soler

Professor/a:  Montserrat Mauri Plana

21-01-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 19:30 Sistema de Salut i de Recerca

Mètode científic -CT6 Capacitat per aprendre a aprendre

Professor/a:  Mateu Serra-Prat

28-01-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:30 Gestió de la Innovació

Professor/a:  Laura López Garcia  

Innovació en Productes i Serveis

04-02-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:30 Gestió de la Innovació

Models d’innovació

Professor/a:  Laura López Garcia

11-02-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:30 Gestió de la Innovació

Professor/a:  Mero Aymà Castell  

Processos de creativitat i ideació -CT8 Capacitat per generar noves idees

18-02-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:30 Gestió de la Innovació

Emprenedoria i Intraemprenedoria

Professor/a:  Santi Jañez Pacios

25-02-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 16:30 Gestió de la Innovació

Cas Pràctic i Tutories

Professor/a:  Ernest Bombuy Gimenez

Professor/a:  Ernest Palomeras Soler

Professor/a:  Montserrat Mauri Plana

04-03-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:30 Vigilància tecnològica

Vigilància tecnològica

Professor/a:  Cristina Arilla Javierre

11-03-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:30 Gestió de a Innovació

Protecció del coneixement i la propietat industrial

Professor/a:  Cristina Arilla Javierre

18-03-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:30 Gestió de la Innovació

Valorització de la tecnologia

Professor/a:  Ferran Soldevila Grau

25-03-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:30 Gestió de la Innovació

Lideratge i construcció d’equips d’innovació

Professor/a:  Felip Esteve Oró

01-04-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 16:30 Gestió de la Innovació

Cas Pràctic i Tutories

Professor/a:  Ernest Palomeras Soler

Professor/a:  Ernest Bombuy Gimenez

Professor/a:  Montserrat Mauri Plana

15-04-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:00 Mercat i model de negoci

Proposta de valor

Professor/a:  Emma Feriche Bartra

22-04-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:00 Mercat i model de negoci

Models de negoci en l’àmbit de la salut

Professor/a:  Matilde Martinez Casanovas

29-04-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 18:00 Mercat i model de negoci

Definició i segmentació del mercat

Professor/a:  Manel Vericat Ramos

06-05-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

16:00 - 18:30 Mercat i model de negoci

Pla de màrqueting

Professor/a:  Emma Feriche Bartra

13-05-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 16:30 Mercat i model de negoci

Cas Pràctic i Tutories

Professor/a:  Ernest Palomeras Soler

Professor/a:  Ernest Bombuy Gimenez

Professor/a:  Montserrat Mauri Plana

20-05-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 17:30 Mercat i model de negoci

El Pla d’operacions

Professor/a:  Francesc Ribas

27-05-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 17:30 Mercat i model de negoci

Finances per emprenedors

Professor/a:  Núria Masferrer Llabinés

03-06-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 17:30 Mercat i model de negoci

Finançament públiques i privades

Professor/a:  Yolanda Fernández Ferré

10-06-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 17:30 Mercat i model de negoci

Lean Startup Methodology

Professor/a:  David Gòmez Vicario

17-06-2021 | Fundació Salut del CSdM | Carretera de Cirera 230 (08304 Mataró (Barcelona))

15:30 - 16:30 Mercat i model de negoci

Cas Pràctic i Tutories

Professor/a:  Pere Torán Montserrat

Professor/a:  Ernest Palomeras Soler

Professor/a:  Ernest Bombuy Gimenez

Professor/a:  Montserrat Mauri Plana