Acadèmia
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana de Neurologia
Curs de Cefalees

Del 23 de gener al 5 de juny de 2019

Observacions: La cefalea és la causa més freqüent de consulta neurològica. En la majoria d'ocasions es manifesta com a dolor auto-limitant i d'escassa rellevància en la salut del pacient però, en ocasions, pot ser l'expressió d'un quadre clínic greu (hemorràgia subaracnoidea, tumor cerebral, infeccions sistema nerviós central, arteritis de la temporal, etc).
El Curs de Cefalees, impartit per neuròlegs amb experiència reconeguda i avalada en la matèria, i dirigit a tots els professionals sanitaris que tinguin interès en assolir una formació complerta en aquest àmbit, té com a principal objectiu: la difusió, el coneixement i els correcte maneig de les cefalees, millorant la capacitat dels facultatius per diagnosticar i tractar els diferents tipus.
El curs s'ha dissenyat en dos mòduls. El 1er mòdul permet a l'alumne assolir una visió complerta i general de les cefalees per, en finalitzar-lo, poder realitzar un correcte diagnòstic diferencial, sol·licitar les exploracions complementàries adequades i aplicar el tractament correcte. En el 2on mòdul s'aprofundeix en el coneixement de les cefalees, en la fisiopatologia i en l'estudi electrofisiològic del dolor, en la realització de determinats tractaments intervencionistes, en l'organització d'una unitat pluridisciplinària de cefalees i s'inicia la investigació en aquest àmbit.
El curs, organitzat pel Grup de Cefalees de la Societat Catalana de Neurologia, està reconegut amb 2,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

23-01-2019 | 17:00 - 21:00 | Sala 1

20-02-2019 | 17:00 - 21:00 | Sala 8

27-03-2019 | 17:00 - 21:00 | Sala 8

24-04-2019 | 17:00 - 21:00 | Sala 1

22-05-2019 | 17:00 - 21:00 | Sala 1

05-06-2019 | 17:00 - 21:00 | Sala 1