Acadèmia
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
Màster en Cirurgia Mínimament invasiva en Ginecologia

Inici teoria 13 de maig de 2019 inici pràctica 20 de juny de 2019| diversos hospitals

Observacions: Per inscriure's al curs és indispensable haver cursat i superat el Curs d'Expert Universitari en Cirurgia Mínimament Invasiva en Ginecologia 1.
El curs té com a objectiu principal desenvolupar, validar, implementar i avaluar un programa estàndard per a l'adquisició de les habilitats i competències associades a la cirurgia mínimament invasiva en Ginecologia.
El programa formatiu s'estructura en dos mòduls que aborden des de l'adquisició de les habilitats bàsiques fins a l'aprenentatge dels procediments. Les habilitats i coneixements adquirits es podran aplicar a d'altres abordatges com la laparotomia. Gràcies a la millor visió que ens facilita la laparoscòpia, la visualització i reconeixement de l'anatomia permet al cirurgià una millor i més segura acció a la cirurgia oberta. Tanmateix, es fomentarà la relació interprofessional amb altres especialitats quirúrgiques que puguin interrelacionar-se amb la Cirurgia Ginecològica, com són la Cirurgia General i la Urologia.
El curs s'adreça a graduats en Medicina i Cirurgia que estiguin interessats en millorar els seus coneixements i capacitats associats a la cirurgia mínimament invasiva, així com l'adquisició de la capacitació que ho certifiqui.
La metodologia formativa està basada en programes ja instaurats a nivell internacional per l'European Society of Gynecology Endoscopy -l'ESGE- i l'American Association of Gynecologic Laparoscopy -AAGL-. La diferència fonamental seria que el present programa va més enllà d'un programa teòric i contempla un programa global d'aprenentatge.
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida de 30 d'octubre de 2018 va aprovar, com a màster amb títol propi, el Màster en Cirurgia Mínimament Invasiva en Ginecologia (Acord núm. 261/2018. Butlletí Oficial Universitat de Lleida núm. 192, setembre/octubre de 2018).

13-05-2019 | 09:00 - 19:00 | Hospital d'Igualada / Hospital de Sant Pau - a determinar - | . (.)

09:00 - 09:45 Complicacions intra i post-operatòries en cirurgia ginecològica

Visió global de les complicacions en cirurgia laparoscòpica

Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre

Hospital de Sant Pau

09:45 - 10:30 Complicacions intra i post-operatòries en cirurgia ginecològica

Complicacions urològiques: Ureterals i vesicals. Sospita, diagnòstic i tractament

Ponent: Dr. Josep M. Gaya Sopena

Fundació Puigvert

10:30 - 11:30 Complicacions intra i post-operatòries en cirurgia ginecològica

Tècnica quirúrgica

Ponent: Dr. Josep M. Gaya Sopena

Fundació Puigvert

12:00 - 12:45 Complicacions intra i post-operatòries en cirurgia ginecològica

Complicacions intestinals

Ponent: Dr. José González López

Hospital de Sant Pau

12:45 - 14:00 Complicacions intra i post-operatòries en cirurgia ginecològica

Tècnica quirúrgica

Ponent: Dr. José González López

Hospital de Sant Pau

15:30 - 16:15 Complicacions intra i post-operatòries en cirurgia ginecològica

Complicacions vasculars. Sospita, diagnòstic i tractament

Ponent: Dr. Josep M. Romero Carro

Hospital de Sant Pau

16:15 - 17:15 Complicacions intra i post-operatòries en cirurgia ginecològica

Tècnica quirúrgica

Ponent: Dr. Josep M. Romero Carro

Hospital de Sant Pau

17:15 - 18:15 Complicacions intra i post-operatòries en cirurgia ginecològica

Indicació de salpinguectomia vs anexectomia (gestació ectòpica, torsió anexial, risc de càncer ginecològic i salpinguectomia per patologia benigna

Ponent: Dr. Eva Huguet

Hospital Mútua de Terrassa

18:15 - 19:00 Complicacions intra i post-operatòries en cirurgia ginecològica

Tècnica quirúrgica"step by step" : Salpinguectomia / salpingotomia / annexectomia

Ponent: Dr. Eva Huguet

Hospital Mútua de Terrassa

14-05-2019 | Hospital d'Igualada / Hospital de Sant Pau - a determinar - | . (.)

09:00 - 10:00 Indicacions i tècnica quirúrgica a les tumoracions anexials i la histerectomia

Estudi pre-quirúrgic de les tumoracions anexials

Ponent: Dr. Pere Cavallé Busquets

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

10:00 - 11:00 Indicacions i tècnica quirúrgica a les tumoracions anexials i la histerectomia

Tècnica quirúrgica "step by step" de la quistectomia

Ponent: Dr. Pere Cavallé Busquets

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

11:00 - 11:45 Indicacions i tècnica quirúrgica a les tumoracions anexials i la histerectomia

Histerectomia, indicacions i vies d'accés

Ponent: Dra. Elena Suárez Salvador

Hospital de la Vall d'Hebron

12:00 - 13:00 Indicacions i tècnica quirúrgica a les tumoracions anexials i la histerectomia

Alternatives terapèutiques a la histerectomia i indicacions

Ponent: Dra. Elena Suárez Salvador

Hospital de la Vall d'Hebron

13:00 - 14:00 Indicacions i tècnica quirúrgica a les tumoracions anexials i la histerectomia

Tècnica quirúrgica

Ponent: Dra. Maria Degollada Bastos

Hospital d'Igualada

15:30 - 16:30 Indicacions i tècnica quirúrgica a les tumoracions anexials i la histerectomia

Tècnica quirúrgica en casos difícils

Ponent: Dra. Maria Degollada Bastos

Hospital d'Igualada

16:30 - 17:15 Indicacions i tècnica quirúrgica a les tumoracions anexials i la histerectomia

Diagnòstic i tractament de la malaltia inflamatòria pèlvica

Ponent: Dra. Miriam de la Flor López

Hospital Joan XXIII de Tarragona

17:15 - 18:00 Indicacions i tècnica quirúrgica a les tumoracions anexials i la histerectomia

Maneig quirúrgic de la malaltia inflamatòria pèlvica

Ponent: Dra. Miriam de la Flor López

Hospital Joan XXIII de Tarragona

15-05-2019 | Hospital d'Igualada / Hospital de Sant Pau - a determinar - | . (.)

09:00 - 09:45 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Indicacions de la laparoscòpia a l'oncologia

Ponent: Dr. Jordi Ponce Sebastià

Hospital de Bellvitge

09:45 - 10:30 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Indicacions de la laparoscòpia a l'endometriosis profona

Ponent: Dr. Pere Barri Soldevila

Hospital Quiron-Dexeus

10:30 - 11:15 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Indicacions quirúrgiques per a la reparació del sól pèlvic

Ponent: Dr. Oriol Porta Roda

Hospital de Sant Pau

11:30 - 12:15 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Indicacions de la laparoscòpia per a la reparació dels defectes del sól pèlvic

Ponent: Dra. Irene Mora Hervàs

Hospital d’Igualada

12:15 - 13:00 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Robòtica en endoscòpia

Ponent: Dr. Jordi Ponce Sebastià

Hospital de Bellvitge

13:00 - 14:00 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Desenvolupament dels espais retroperitonials en les diferents condicions clíniques

Ponent: Dr. Sergio Martínez Roman

Hospital Can Ruti de Badalona

15:30 - 16:15 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Concepte d'ERAS

Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre

Hospital de Sant Pau

16:15 - 17:00 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Mesures pre-quirúrgiques

Ponent: Dra. Marta Giné Serven

Hospital de Sant Pau

17:00 - 17:30 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Anestèsia a la laparoscòpia

Ponent: Dra. Marta Giné Serven

Hospital de Sant Pau

17:30 - 18:00 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Mesures post-quirúrgiques

Ponent: Dr. Ramon Rovira Negre

Hospital de Sant Pau

18:00 - 18:30 Cirurgia laparoscòpica avançada i cures pre, intra i post-quirúrgiques en cirurgia laparoscòpica

Contraindicacions de l'accés laparoscòpic

Ponent: Dra. Marta Giné Serven

Hospital de Sant Pau

16-05-2019 | Hospital d'Igualada / Hospital de Sant Pau - a determinar - | . (.)

09:00 - 09:30 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - I

Definició del concepte d'estrés i ansietat

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida

09:30 - 10:00 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - I

Com funciona l'estrés. Diferents tipus d'estrés (patològic vs no patològic)

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida

10:00 - 10:30 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - I

Com reaccionem davant de l'estrés

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida

10:30 - 11:00 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - I

Estratègies d'afrontament per gestionar l'estrés

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida

11:30 - 12:30 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - I

Tractament cognitiu de l'estrés

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida

12:30 - 13:30 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - I

Tècniques de relaxació i respiració

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida

13:30 - 14:30 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - I

Mindfulness

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida

17-05-2019 | Hospital d'Igualada / Hospital de Sant Pau - a determinar - | . (.)

09:00 - 10:30 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - II

Habilitats de comunicació

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida

10:30 - 11:30 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - II

Estratègies per parlar en públic

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida

12:00 - 14:30 Aspectes psicològics que acompanyen a un cirugià - II

Habilitats de comunicació i gestió emocional

Ponent: Sra. Sara Garcia Serrano

Fundació Kàlida