Acadèmia
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana de Pneumologia
Curs teòric-pràctic de funció pulmonar

Del 24 d'abril al 23 de maig de 2019 | 16:00h | L'Acadèmia - Can Caralleu

Observacions: El sistema respiratori té com a funció principal l'aportació d'oxigen a totes les cèl·lules del cos. Per aconseguir aquest fi és vital la integració conjunta d'una sèrie d'òrgans destinats a realitzar diferents activitats. Així, entenem per mecànica pulmonar aquelles accions destinades a aconseguir que l'aire entri i surti amb normalitat del nostres pulmons. Per aquest procés és essencial una correcta interacció entre la caixa toràcica, el pulmó, la via aèria i els músculs destinats a l'espiració. Un altre aspecte fa referència a la Circulació pulmonar. El tercer procés essencial és el que fa referència a l'intercanvi de gasos on la membrana, alvèol capil·lar i les lleis de la difusió juguen un paper fonamental. . Donada aquesta complexitat del sistema respiratori, no és estrany, que les malalties pneumològiques representin una de les principals causes de consulta mèdica en el nostre país i en conjunt la tercera causa de mort.
De forma general, aquesta activitat formativa va dirigida a enfortir els coneixements anatòmics i fisiològics relacionats amb la respiració, establir tot el ventall de proves de funció pulmonar que es poden realitzar per tal de poder avaluar, diagnosticar i tractar totes les malalties que poden afectar a l'aparell respiratori i la repercussió que poden tenir en ell, malalties pròpies d'altres sistemes i dotar als alumnes d'elements de judici per la correcta interpretació de totes aquestes proves.
Els objectius principals són: Identificar tots aquells elements anatòmics i tots els processos fisiològics del sistema respiratori essencials per entendre, posteriorment, el comportament de les diferents malalties que poden afectar a aquest sistema, realitzar de forma correcte els estudis de funció pulmonar que es podrien considerar bàsics com son l'espirometria, l'estudi de volums pulmonars estàtics, els estudis de difusió, de força muscular i d'hiperresposta bronquial, així com la gasometria arterial, identificar els diferents tipus de trastorn ventilatori, la seva graduació de gravetat i de quines malalties són pròpies a partir de tècniques d'estudi de funció pulmonar com son la espirometria, el càlcul de volums pulmonars estàtics, el test de transferència del CO, l'estudi de pressions inspiratòries i expiratòries màximes, l'estudi de shunt o l'estudi de centres respiratoris. Interpretar una gasometria arterial, realitzar, interpretar i avaluar correctament les proves d'esforç cardiovascular, adquirir habilitats tant en la realització com en la interpretació de l'estudi d'inflamació pulmonar per mètodes no invasius, identificar tots els aspectes essencials d'ús, control de qualitat, valors de referència i integració de senyals informàtiques en els diferents sistemes en relació a tota la diversitat d'estudi i funció pulmonar propis d'un laboratori de funció pulmonar avançat.
El curs està reconegut amb 4 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, la Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB, la Universitat de Vic- UVic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

24-04-2019 | Sala 5

15:30 - 16:00 Presentació Curs

Director/a: Dr. Xavier Muñoz Gall  

Hospital Vall d'Hebron

Director/a: Dr. Felip Burgos Rincon  

Hospital Clínic

16:00 - 17:00 Gasometria arterial

Ponent: Dra. Vanesa Vicens Zygmunt  

Hospital de Bellvitge

17:00 - 18:00 Estructura funció

Ponent: Dr. Joaquin Gea Guiral  

Hospital del Mar

18:00 - 19:00 Intercanvi i transferència de gasos.

Ponent: Dr. Joaquin Gea Guiral  

Hospital del Mar

19:00 - 20:00 Anàlisis de senyals biològiques

Ponent: Prof. Ramon Farré Ventura  

Universitat Barcelona

29-04-2019 | Sala 2

16:00 - 18:00 Espirometria forçada

Ponent: Dr. Jordi Giner Donaire  

Hospital de Sant Pau

18:00 - 20:00 Proves de broncoprovocació

Ponent: Dr. Xavier Muñoz Gall  

Hospital Vall d'Hebron

06-05-2019 | Sala 2

16:00 - 17:00 Volums pulmonars

Ponent: Dr. Felip Burgos Rincon  

Hospital Clínic

17:00 - 19:00 Capacitat de difusió del monòxid de carboni

Ponent: Dra. Mercè Mayos Pérez  

Hospital de Sant Pau

19:00 - 20:00 Valors de referència

Ponent: Dr. Felip Burgos Rincon  

Hospital Clínic

08-05-2019 | Sala 1

16:00 - 18:00 Mecànica pulmonar i Muscles respiratoris

Ponent: Dra. Juana Martínez Llorens  

Hospital del Mar

18:00 - 20:00 Prova d'exercici cardiopulmonar

Ponent: Dr. Diego A. Rodríguez Chiaradia  

Hospital del Mar

09-05-2019 | Centres Hospitalaris | . (Barcelona)

16:00 - 19:00 Pràctiques als Hospitals: Clínic, Bellvitge, del Mar, Sant Pau i Vall d'Hebron

13-05-2019 | Sala 2

16:00 - 17:00 Proves de camp

Ponent: Dr. Anael Barberan  

Hospital Clínic

17:00 - 18:00 Mesura de l' inflamació

Ponent: Dra. Astrid Crespo Lessmann  

Hospital de Sant Pau

18:00 - 19:00 Estudi de centres respiratoris

Ponent: Dr. Iñigo Ojanguren Arranz  

Hospital Vall d'Hebron

19:00 - 20:00 Impacte de l'Historia Clínica Electrónica de Catalunya (HC3) a les malalties respiratòries

Ponent: Dr. Josep Roca Torrent  

Hospital Clínic

14-05-2019 | Centres Hospitalaris | . (Barcelona)

16:00 - 19:00 Pràctiques als Hospitals: Clínic, Bellvitge, del Mar, Sant Pau i Vall d'Hebron

15-05-2019 | Sala 1

16:00 - 17:00 Control de qualitat al Laboratori de Funció Pulmonar

Ponent: Dr. Jordi Giner Donaire  

Pneumologia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

17:00 - 18:00 Funció Pulmonar a Pediatria

Ponent: Dr. Antonio Moreno Galdo  

Hospital Vall d'Hebron

18:00 - 20:00 Integració de la Funció Pulmonar e interpretació de casos clínics

Ponent: Dr. Joan Albert Barberà Mir  

Hospital Clínic

16-05-2019 | Centres Hospitalaris | . (Barcelona)

16:00 - 19:00 Pràctiques als Hospitals: Clínic, Bellvitge, del Mar, Sant Pau i Vall d'Hebron

21-05-2019 | Centres Hospitalaris | . (Barcelona)

16:00 - 19:00 Pràctiques als Hospitals: Clínic, Bellvitge, del Mar, Sant Pau i Vall d'Hebron

23-05-2019 | Centres Hospitalaris | . (Barcelona)

16:00 - 19:00 Pràctiques als Hospitals: Clínic, Bellvitge, del Mar, Sant Pau i Vall d'Hebron

27-05-2019 | Sala 10

16:30 - 18:30 Examen de la part Teòrica