Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia 
Sessions d'actualització 20-21- Online

Varis dimarts de març a juny 2021

23-03-2021 | Online | . (.)

19:30 - 21:00 Estat Actual del mètode Essure®️

Moderador/a: Dra. Marta Simó González  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

19:30 - 19:45 ¿En quin moment es troba el mètode Essure ®️?

Ponent: Dr. Enric Cayuela Font  

Àptima Centre Clinic Sant Cugat

19:45 - 20:00 ¿Com s’extreuen els dispositius Essure ®️?

Ponent: Dra. Montse Cubo Abert  

Hospital Vall d'Hebron

20:00 - 20:30 Discussió

06-04-2021 | Online | . (.)

19:30 - 21:00 Cercant l'espermatozou idoni.

Fallida de fecundació a l'icsi.

Ponent: Dra. Montserrat Barragan

PCB Eugin Barcelona

Eines de selecció espermàtica: columnes d'anexina versus fertile chip

Ponent: Dra. Imma Saumell

Embriogyn

Paper de la fragmentació del dna espermàtic a la morfocinètica embrionària.

Ponent: Dr. Agustí Garcia Peiró

CIMAB

27-04-2021 | Online | . (.)

19:30 - 21:00 Opcions de tractament en la recidiva del càncer epitelial d’ovari amb opció a platí.

Moderador/a: Dr. Vicente Bebia Conesa  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Tractament quirúrgic

Ponent: Dr. Jordi Ponce Sebastià

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Tractament mèdic

Ponent: Dra. Cristina Martin

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

11-05-2021 | Online | . (.)

19:30 - 21:00 Covid i Gestació

Moderador/a: Dra. Anna Suy Franch  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

19:30 - 19:50 Dades del Registre COVID de GESTANTS de Catalunya

Ponent: Dra. Anna Suy Franch  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

19:50 - 20:10 Complicacions maternes i maneig terapèutic

Ponent: Dra. Itziar Garcia Ruiz  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

20:10 - 20:30 Complicacions fetals i neonatals. Evidència de transmissió vertical

Ponent: Dra. Marta López Rojano  

Hospital Clínic

20:30 - 21:00 Torn de preguntes

18-05-2021 | Online | . (.)

19:30 - 21:00 Disfuncions del Sòl Pelvià: Què podem oferir abans/després de la cirurgia?.Tractament conservador, dispositius i noves tecnologies.

19:30 - 19:50 Revisió del nivell d'evidència actual respecte a tractament conservadors i noves opcions.

Ponent: Dra. Irene Mora Hervàs  

Coordinadora Unitat de Sòl Pelvià. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

19:50 - 20:10 Dispositius i noves tecnologies en la rehabilitació de la musculatura del sòl pelvià i en el tractament de la incontinència urinària i anal.

Ponent: Dra. Gemma Piñol  

Fisioterapeuta Unitat de Sòl Pelvià. Hospital d'Igualada

20:10 - 20:50 Dispositius en el tractament del prolapse i les disfuncions sexuals.

Ponent: Dra. Maria Llavoré  

Llevadora Unitat de Sòl Pelvià. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

25-05-2021 | Online | . (.)

19:30 - 21:00 Hormones i COVID

Ponent: Dra. Sonia Sánchez Méndez  

Hospital General de Catalunya

Moderador/a: Dra. Mila Martinez Medina  

Hospital General de Catalunya

Diferències entre sexes

Vacunes i THM

COVID i THM

08-06-2021 | Online | . (.)

19:30 - 20:30 Mapatge anatòmic amb verd d’indocianina.

19:30 - 19:35 Presentació

Moderador/a: Dr. Ricard Izquierdo  

Hospital d'Igualada

19:35 - 19:50 Preparació, injecció i tècnica del verd d’indocianina

Ponent: Dr. Sergi Fernández  

Hospital universitari Bellvitge

19:50 - 20:05 Indicacions en cirurgia oncològica

Ponent: Dra. Rocio Luna  

Hospìtal de Santa Creu i Sant Pau

20:05 - 20:20 Indicacions en cirurgia de l’endometriosi

Ponent: Dra. Núria Barbany  

Hospital Universitari Dexeus

20:20 - 21:00 Taula rodona i preguntes

15-06-2021 | Online | . (.)

19:30 - 20:30 “COVID i Medicina Fetal. Com ho hem fet? Com ens ha afectat?”

Moderador/a: Dr. Ricardo Rubio Salazar  

Cap de Secció d’Obstetricia. Hospital Universitario del Mar. Barcelona.

Enquesta de Cribratge i Diagnòstic Prenatal en la pandèmia per COVID-19”

Ponent: Dra. Carmina Comas Gabriel

Cap de Servei d’ Obstetrícia. Hospital Universitari Germans Trias

Impacte de la Pandèmia en la Salut dels professionals

Ponent: Dra. María Iglesias Gonzalez

Coordinadora de la Unitat d’Interconsulta i Psiquiatria d’Enllaç de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Eines per millorar la gestió emocional dels professionals en situacions futures

Ponent: Dra. Dolores Braqueais

Cap Clìnic. Programa d’Atenció Integral al Professional de la Salut Malalt. Clínica Galatea. Barcelona.

20:30 - 21:00 Taula Rodona

Discussor/a: Dra. Sara Lera Miguel  

Especialista en Psicologia Clínica. Co-coordinadora del grup de Suport psicològic als treballadors i treballadores de l’Hospital Clìnic durant la pandemia per COVID-19. Servei de Psiquiatria infanti

Discussor/a: Dr. Eugeni Bruguera Cortada  

Psiquiatre. Cap de la Unitat de Conductes Addictives del Servei de Psiquiatria de l’Hospital U. Vall d’Hebron i Director asisitencial de la Clínica Galatea. Barcelona.

Discussor/a: Dra. Anna Suy Franch  

Cap de Secció d'Obstetrícia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Discussor/a: Dra. Lola Gómez Roig  

Cap de Servei d’ Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Coordinadora d’ Obstetrícia de BCNatal.