Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica 
Activitats Científiques 2018-2019

De novembre de 2018 a juny de 2019 | 16:30h | l'Acadèmia Can Caralleu

15-11-2018 | Sala 8

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics obrir document Pneumònia en nounat obrir document Discusión del caso clínico

17:00 - 19:00 Patologia per microorganismes emergents obrir document Programa 15/11/18

Moderador/a: Dra. Judith Lucena Nemirosky  

Hospital de Terrassa

Serotips no vacunals de S. Pneumoniae

Ponent: Dra. Carmen Ardanuy Tisaire obrir document Streptococcus pneumoniae Serotipo non vacunales

Hospital Universitari de Bellvitge

Candida auris

Ponent: Dr. Ferran Sánchez Reus obrir document Patologia per microorganismes emergents

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Infeccions per S. Pyogenes

Ponent: Dra. Marta Andrés Santamaria obrir document INFECCIONS PER STREPTOCOCCUS PYOGENES

Hospital de Terrassa.

20-12-2018 | Sala 10

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics obrir document Dal Molin - Caso Clínico

17:00 - 19:00 HIV en les diferents etapes de la vida obrir document Programa 20/12/18

Moderador/a: Dr. Esteban Martínez  

Hospital Clínic

Transició de la infància al món adult

Ponent: Dr. Anton Noguera

Hospital Sant Joan de Déu.

Noves modalitats assistencials (telemedicina, cures compartides...)

Ponent: Dr. Vicenç Falcó

Hospital de la Vall d’Hebron

VIH a la tercera edat

Ponent: Dra. Eugenia Negredo

Hospital Germans Trias i Pujol

17-01-2019 | Sala 8

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics

Ponent: Dra. Laura Pacho Millan obrir document PRESENTACIÓN DE un CASO CLÍNICO

17:00 - 19:00 Tuberculosi obrir document Programa 17/01/19 obrir document Programa 147/01/2019

Moderador/a: Dr. Miguel Santín Cerezales  

Hospital Universitari de Bellvitge

Moderador/a: Dr. Miguel Santín Cerezales  

Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent: Dr. Arnau Antolí Gil obrir document Infiltrats pulmonars en un pacient trasplantat cardíac

Ús dels IGRA en el diagnòstic de la infecció tuberculosa

Ponent: Dra. Laura Muñoz López obrir document IGRAs en el diagnóstico de la infección tuberculosa

Hospital Sant Joan de Déu

Ponent: Dra. Laura Muñoz López

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Novetats en les tècniques diagnostiques de la tuberculosi

Ponent: Dra. Julià González Martín obrir document Novetats en el diagnòstic de la Tuberculosi

Hospital Clínic

Ponent: Dra. Julià González Martín

Hospital Clínic

Tuberculosi en immunodeprimits

Ponent: Dra. M. Navarro

Hospital Parc Taulí

Ponent: Dra. Marta Navarro Vilasaró

Hospital Parc Taulí

21-02-2019 | Sala 8

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics

17:00 - 19:00 C. difficile obrir document Programa 21/02/19

Ponent: Dra. Claudia Arajol Gonzalez obrir document INFECCIÓ PER CLOSTRIDIUM DIFFICILE NOUS TRACTAMENTS. TRASPLANTAMENT DE MICROBIOTA FECAL

Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent: Dra. Dolors Rodríguez obrir document Maneig de la infecció greu i les recidives

Hospital de la Vall d’Hebron

Ponent: Dra. Marta Bodro Marimont obrir document C. difficile en pacients immunocompromesos

Hospital Clínic

Moderador/a: Dra. Esther Calbo Sebastián  

Hospital Mútua de Terrassa

21-03-2019 | Sala 8

11-04-2019 | Sala 8

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics

17:00 - 19:00 Sessió de residents: Infeccions respiratòries obrir document Programa 11/04/19

Moderador/a: Dra. Jade Soldado Folgado  

Hospital del Mar

Reptes actuals en el maneig de la pneumònia de la comunitat

Ponent: Dr. Alexander Rombauts obrir document Retos actuales en el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC)

Hospital Universitari de Bellvitge

Diagnòstic microbiològic de la pneumònia complicada de la comunitat

Ponent: Dra. Mariana Fernandez Pittol obrir document Neumonía: diagnóstico microbiológico

Hospital Clínic

Infeccions per Pneumococ

Ponent: Dr. Guillermo Armin Ludwig Sanz Orrio obrir document Infección por Neumococo

Hospital Sant Joan de Déu

16-05-2019 | Sala 10

17:00 - 19:00 Sessió d'hospitals comarcals: Diagnòstic d'infeccions de SNC amb tècniques ràpides moleculars obrir document Programa 16/05/19

Moderador/a: Dr. Lluis Carbó obrir document Diagnòstic d'infeccions de SNC amb tècniques ràpides moleculars

Hospital Mateu Orfila, Maó

Ponent: Dr. César Pérez Vega  

Hospital Mateu Orfila, Maó

Ponent: Dra. Anna Blanco obrir document DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE LA MENINGOENCEFALITIS

Catlab. Mútua de Terrassa

Ponent: Dra. Iolanda Jordan obrir document Jordan_Diagnòstic d'infeccions de SNC amb tècniques ràpides moleculars

Hospital Sant Joan de Déu

20-06-2019 | Sala 9

16:30 - 17:00 Sessió de casos clínics

Ponent: Dr. Adrian Steinherr Zazo obrir document CASO CLÍNICO

Ponent: Dra. Ainoa Ugarte Ramos obrir document CASO CLÍNICO 20/06/19

17:00 - 19:00 Metagenòmica mitjançant Seqüenciació de Nova Generació (NGS) pel diagnòstic i caracterització de les Malalties Infeccioses obrir document Programa 20/06/19

Moderador/a: Dra. Mª del Carmen Muñoz-Almagro  

Hospital Sant Joan de Déu

Utilitat de la meta genòmica per NGS per la caracterització d'un brot de enterovirus

Ponent: Dr. Cristian Luanes Montaña obrir document Utilitat de la meta genòmica per NGS per la caracterització d'un brot de enterovirus

Departament de Pediatria. Hospital Sant Joan de Déu

Metagenòmica clínica per al diagnòstic de les Malalties Infeccioses. Un abordatge One Health

Ponent: Dra. Olga Francino

Departament de Genètica Molecular. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona

Aplicació de la metagenòmica en Salut Pública. Reptes, limitacions i utilitats

Ponent: Dra. Rosina Gironès Llop obrir document Aplicació de la metagenòmica en salut pública. reptes, limitacions i utilitats

Departament de Microbiologia, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona