Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria 
Curs Cirurgia Major Ambulatòria

Del 27 d'octubre de 2020 al 25 de maig de 2021

27-10-2020 | On line | . (.)

19:00 - 21:00 Conseqüències i evolució de la pràctica quirúrgica per cma, a causa de la pandèmia covid

Ponent: Dr. JJ Escobar Barranco  

Servei Oftalmologia Hospital Dos de Maig Barcelona

Ponent: Dr. Felix Castillo Garcia  

Servei Cirurgia Ortopèdica, Hospital Dos de Maig Barcelona

Moderador/a: Dr. Josep Puigcercós Fuste  

President de la SCCMA

Ponent: Dr. Josep Masdeu Castellvi  

Servei Anestesiologia CSI (Hospital Moisès Broggi Sant Joan Despí / Hospital Dos de Maig, Barcelona)

Ponent: Dr. Luis Antonio Hidalgo Grau  

Servei Cirurgia General, Consorci Hospitalari del Maresme ( Mataró)

Ponent: Dra. Josefina Alcaraz Busqueta  

SErvei Infermeria, Corporació Sanitària Parc Taulí Sabadell

24-11-2020 | On line | . (.)

19:00 - 21:00 Proctologia i cma

Moderador/a: Dra. Candy Semeraro Odds  

Servei Cirurgia y Aparell digestiu General Hospital Universitari Santa Maria Lleida

“Optimització” de la resolutivitat en patologia proctologica

Ponent: Dra. Lucia Catot Alemany

Servei Cirurgia General, Hospital Dos de Maig Barcelona

Experiència i resultats de la cirurgia proctologica en regim de cma

Ponent: Dr. Sergi Lopez Rodriguez

Servei Cirurgia General, Hospital Dos de Maig Barcelona

Bloqueig de nervis pudendos a la cirurgia ano-rectal en cma

Ponent: Dra.  Dolores Mateo Arzo

Servei Anestesiologia i Reanimació, UCSI Parc Sanitari Pere Virgili Vall d’Hebron Barcelona

22-12-2020 | On line | . (.)

19:00 - 21:00 Actualitzacions en l'avaluació properatòria

Ponent: Dra. Cristina Garrote López  

Infermera Unitat Cirurgia sense ingrés/consulta d'Anestèsia. Complex Hospitalari Moisès Broggi

Coordinador/a: Dra. Josefina Alcaraz Busqueta  

Infermera Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.

Coordinador/a: Dra. Maria Teresa Martín Garcia  

Infermera UCSI Hospital Dos de Maig. CSI Barcelona.

Ponent: Dra. Elisenda Pujol Rosa  

Servei Anestesiologia. Complex Hospitalari Moisès Broggi.

Moderador/a: Dra. Isabel Rosell Barrachina  

Gestora CMA Complex Hospitalari Moisès Broggi

Intoducció i moderació

Covid 19: una oportunitat per seguir innovant en l'avaluació de preanestèsia

Ponent: Dr. Salvador Floridia Parra

Gestor Assistencial d'Infermeria. Consorci Corporacio Sanitària Parc Taulí

Proposta protocol circuit ràpida de cataracta

26-01-2021 | 19:00 - 21:00 | Online | . (.)

23-02-2021 | 19:00 - 21:00 | Sala 3

23-03-2021 | On line | . (.)

19:00 - 21:00 Projectes de recerca i innovació en l'anestesiologia ambulatòria obrir document Programa

Moderador/a: Dra. M.J Linares  

Vocal Docència SCCMA

I. Pla integral, multidisciplinari i transversal de l'analgèsia posthemorroidectomia. Coordinació amb la Primària

Ponent: Dra. María Dolores del Campo Martín

Anestesiòleg i Màster en Cirurgia Major Ambulatòria. Hospital de Donostia

II. Gel analgèsic CLIFE1. Tractament tòpic de la ferida quirúrgica

Ponent: Dra. M.J Linares

Anestesiòleg i Màster en el Lideratge, de la Gestió de la Ciència i la Innovació

III. La sedació administrada per l'infermera dirigida per l'anestesiòleg

Ponent: Sra. Beatriz García Zafra

Diplomada Universitària d’Infermeria en gabinets de digestiu i Màster en Anestesiologia. Hospital de Viladecans

Ponent: Dra. Ana Belén Vega

Digestologa experta en endoscòpia diagnostico- terapèutica i proctologia. Miembro del GRUPO GETECCU (enfermedad inflamatoria intestinal). Hospital de Viladecans

Ponent: Dra. M.J Linares

Anestesiòleg i Màster en el Lideratge, de la Gestió de la Ciència i la Innovació

27-04-2021 | On line | . (.)

19:00 - 21:00 Un any de COVID-19: modificació de circuits, informació i confidencialitat en CMA obrir document Programa

19:00 - 19:05 Coordinació i presentació

Coordinador/a: Sra. Isabel Rosell Barrachina  

Gestora CMA Complex Hospitalari Moisès Broggi CSI

Coordinador/a: Sra. Josefina Alcaraz Busqueta  

Infermera CQA Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí Sabadell

Coordinador/a: Sra. Maria Teresa Martín Garcia  

Infermera UCSI Hospital Dos de Maig Barcelona CSI

19:00 - 19:50 Modificació de circuits en CMA: coincidències i matisos en tres hospitals

• Experiència d’adaptació de CQA a les restriccions del COVID 19

Ponent: Sra. Mª Jesús López Parra

Infermera CQA Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí Sabadell

• Què podem dir després d’un any de Pandèmia

Ponent: Sra. Juana Sánchez Clemente

Infermera UCSI/ Anestèsia Complex Hospitalari Moisès Broggi CSI

• Vivències de la CMA pel COVID-19

Ponent: Sra. Maria Teresa Martín Garcia

Infermera UCSI Hospital Dos de Maig Barcelona CSI

19:50 - 20:05 Donar informació post quirúrgica de forma telefònica en època pandèmica en CMA

Ponent: Dra. Raquel Lobato Gil  

Especialista servei de Cirurgia General i Digestiva. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí Sabadell

20:05 - 20:35 Alguns aspectes sobre la confidencialitat i Protecció de Dades en l’atenció quirúrgica ambulatòria

Ponent: Sr. Pablo Manuel Hernando  

Delegat de protecció de dades. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí Sabadell

25-05-2021 | On line | . (.)

19:00 - 21:00 Sessió

Presentador/a: Dr. Josep Puigcercós Fuste  

Història, evolució. Projecció de la SCCMA

Ponent: Dr. Magí Raich Brufau

Expresident de la SCCMA Excoordinador de la Unitat CMA Hospital Vall Hebron. Barcelona

Valoració del MASTER CMA ( 2019-2021) avalat per la SCCMA. Resultats enquesta satisfacció | Aval del 2º MASTER CMA ( 2021-2023)

Ponent: Dr. Josep Puigcercós Fuste

President SCCMA. Servei de Cirurgia General Hospital Dos de Maig. Barcelona

15-06-2021 | On line | . (.)

19:00 - 21:00 La CMA i els professionals joves i en formació

Experiència de residents d'anestèsia amb la CMA

Colecistectomía laparoscópica en règim de CMA. Experiència inicial a l'hospital de Dos de Maig

Inici de projecte d’hernioplàstia inguinal laparoscòpica a l’hospital Dos de Maig

Primer contacte amb la CMA, tot sortint de la facultat d’infermeria

Complicacions immediates en el postoperatori de la CMA a l’hospital Dos de Maig. “Punt de vista del metge de medicina”