Acadèmia
imatge entitat
Filial del Maresme 
La síndrome de la fragilitat en les persones grans. Es moment d'actuar

Dimecres del 24 d'abril al 5 de juny de 2019

Observacions: Objectius:
• Actualitzar els coneixements sobre la fragilitat en l'atenció a les persones grans ateses en tots els àmbits: comunitari, sociosanitari i hospital d'aguts.
• Adquirir els coneixements i habilitats pràctiques en el diagnòstic i el maneig de la fragilitat en els diferents àmbits assistencials.
• Integrar a la pràctica diària, centrada en casos, l'abordatge de la fragilitat.
• Afavorir un entorn d'atenció compartida entre els diversos nivells assistencials i professionals implicats en l'atenció de les persones grans.

24-04-2019 | 16:00 - 19:00 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 CONCEPTE DE FRAGILITAT. EPIDEMIOLOGIA

08-05-2019 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 FRAGILITAT - FISIOPATOLOGIA

15-05-2019 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró - 08304)

07:00 - 08:00 ESCALES DIAGNÒSTIQUES I DE VALORACIÓ DE LA FRAGILITAT

22-05-2019 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 PREVENCIÓ I TRACTAMENT

29-05-2019 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 FRAGILITAT EN LA PRÀCTICA ASSISTENCIAL

05-06-2019 | Aula Girona Mar de l'Hospital de Mataró | Carretera de Cirera, nº 230 (Mataró - 08304)

16:00 - 19:00 FRAGILITAT EN LA PRÀCTICA ASSISTENCIAL