Beques d'ajut per incentivar programes d'innovació docent a Societats i Filials de l'Acadèmia

Termini: 01/02/2022
Dotació: La dotació de les beques serà de 3.000€ cadascuna i es lliurarà un diploma acreditatiu.

Objectiu

Dues beques destinades a col·laborar en les despeses d’una activitat de formació, realitzada amb metodologies docents innovadores i organitzada per les Societats i/o Filials de l’Acadèmia, amb la finalitat d’estimular la innovació docent (activitats formatives desenvolupades amb nous sistemes o mètodes de formació).

Bases

Per optar a la beca és imprescindible:


1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti:


    1.a. Dades de la Societat que proposa l’activitat de formació.
    1.b. Dades del responsable de l’activitat de formació (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic).
    1.c. Descripció dels objectius de l’activitat de formació.
    1.d. Programa detallat de l’activitat de formació (dates, lloc de celebració, temes, docents). 
    1.e. Definició del concepte innovador en formació que presenta l’activitat (cal especificar en què és innovadora l’activitat a nivell docent. No que sigui la primera vegada que s’aplica a la Societat o Filial)
    1.f.- Pressupost de l'activitat


2. La presentació dels treballs es farà enviant tota la documentació en format Word per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.
El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.


3. L’activitat prevista caldrà que es realitzi en el període 2022-2023.


4. La dotació de les beques serà de 3.000€ cadascuna i es lliurarà un diploma acreditatiu.


5. La beca podrà declarar-se deserta i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.


6. La beca serà lliurada conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.


7. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

Tribunal

1. El Jurat de la beca estarà format per la Junta Permanent de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap de les candidatures presentades.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.