Beques per a R4 per assistir al CIAP2022

Societat Catalana de Pediatria

Termini: 30/01/2022
Dotació: Import matrícula bàsica

Objectiu

Per afavorir la formació dels pediatres més joves i donar a conèixer el CIAP com eina de qualitat, la Societat Catalana de Pediatria convoca 4 beques adreçades a R4 de l’especialitat. El premi consisteix en la inscripció gratuïta al curs de l’any 2022.

Bases

Bases de la convocatòria:


Els requeriments que cal complir per sol·licitar la beca són:


1. Llicenciat o graduat en Medicina cursant el 4t. Any del MIR de l’especialitat


2. Ser soci de la Societat Catalana de Pediatria amb una antiguitat mínima d’un any en el moment en que es faci pública la convocatòria de la Beca i estar al dia de les quotes.


3. Formalitzar la sol·licitud mitjançant el formulari web


4. El termini per presentar on line la sol·licitud acaba a les 13:00 hores del dia 30 de gener de 2022


5. La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada per Comissió nomenada per la Junta Directiva i constituïda formalment per l’ocasió.


6. Es valorarà especialment la vinculació i participació del sol·licitant en les activitats de la Societat Catalana de Pediatria així com la seva preferència per realitzar l’activitat laboral en atenció primària o hospital comarcal generalista.


7. La valoració de la proposta i resolució s’efectuarà dins del mes de febrer emetent la resolució final com a molt tard el 28 de febrer.


8. La resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual serà inapel·lable. La convocatòria pot declarar-se deserta.


 


Barcelona, desembre 2021.