Ajut per l'adquisició d'un ecògraf amb el suport de la SCEN 2021-2022

Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 31/01/2022
Dotació: 9.000€

Objectiu

Es prioritzaran els serveis que encara no disposen d'un ecògraf propi