La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, amb el suport dels Col·legis de Metges de Catalunya, obren un debat sobre la violència obstètrica

Sala de premsa
28/07/2021

La possible incorporació del terme violència obstètrica en la reforma de la llei de Salut Sexual i Reproductiva i la Interrupció de l’Embaràs, ha generat un intens debat dins l’àmbit mèdic. En aquest sentit, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG) de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, han emès un comunicat conjunt en què plantegen obrir un debat sobre la violència obstètrica, de manera constructiva i propositiva, entre els professionals i les dones.

 

En el comunicat els professionals assenyalen que  l’ús del terme violència obstètrica genera inquietud en la mesura que suggereix intencionalitat i voluntat d’exercir violència, quan l’objectiu és vetllar per la salut i el benestar de les persones a les quals assisteixen. El terme ha estat reconegut per diferents organismes internacionals; per tant convé, afirmen, superar el rebuig que aquesta expressió genera, copsar-ne el significat real i ser capaços d’iniciar un debat sobre les qüestions de fons.

 

S’entén com a violència obstètrica aquella que exerceixen les organitzacions i/o els professionals sanitaris sobre el cos i els processos reproductius de les dones, quan dificulten la presa de decisions lliure i autònoma sobre el seu cos i la seva salut sexual.

 

La realització d’actes assistencials inadequats a les expectatives, preferències o necessitats en el moment del part, és una realitat. Existeixen prous testimonis de dones  i estudis científics que així ho demostren. Negar aquesta realitat erosiona  la confiança, entre professional i pacient, imprescindible per tenir resultats satisfactoris en els processos d’embaràs i part.

 

El compromís ètic i de millora continuada dels professionals sanitaris està fora de dubte.

 

La SOOG i CCMC es mostren preocupats per la possibilitat que l’assimilació jurídica de violència obstètrica amb violència de gènere pugui implicar la criminalització de professionals. Els professionals assenyalen que els procediments punibles per mala praxi ja tenen previstos els seus mecanismes reguladors i sancionadors.

 

Finalment, volen mostrar el seu compromís de ser  part activa d’aquest canvi i, per això, emprendran iniciatives divulgatives, de sensibilització i formació per als professionals.

 

Barcelona, 28 de juliol de 2021.