Societat Catalana de Dret Sanitari

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1992
Núm. registre: 46.660

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: jaumesole@academia.cat
Web: http://ebd.academia.cat/dretsanitari


Junta directiva

Secretari Joan A. Mulà Rosias
Tresorera Mercè Balcells Boix
Vocal Francesc Jose Maria Sanchez