Beca d'ajut a la Formació a Societats de l'Acadèmia

Termini: 01/02/2022
Dotació: La dotació de les beques serà de 3.000€ cadascuna i es lliurarà un diploma acreditatiu.

Objectiu

Tres beques destinades a ajudar a les Societats de l'Acadèmia, amb més dificultats per trobar finançament, a fi de col·laborar en les despeses del seu programa anual de formació.

Bases

Per optar a les beques és imprescindible:


1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti:


   1.a.  Justificar la falta de recursos econòmics.
   1.b. Dades del responsable del programa anual de formació (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic).
   1.c. Es valorarà el contingut del programa anual de formació presentat. (ha d’incloure dates, lloc de celebració, temes i docents)
   1.d.  Pressupost del programa anual de formació


Cal adjuntar les dades del darrer exercici econòmic de la societat quan la Societat tingui NIF diferent al de la Fundació Acadèmia i els seus comptes no siguin gestionats per la Fundació Acadèmia. En aquests casos, cal que es presentin els comptes oficials lliurats al Departament de Justícia de la Generalitat. Quan la societat tingui el NIF de la Fundació Acadèmia i els seus comptes siguin portats també des de la Fundació Acadèmia, no cal presentar aquesta informació.


2. La presentació dels treballs es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.


3. L’activitat prevista caldrà que es realitzi en el període 2022-2023.


4. La dotació de les beques serà de 3.000€ cadascuna i es lliurarà un diploma acreditatiu.


5. Les beques podran declarar-se desertes i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.


6. Les beques seran lliurades conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.


7. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.


 

Tribunal

1. El Jurat de les beques estarà format per la Junta Permanent de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap de les candidatures presentades.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.